Posted by on 9 września 2019

W tym celu krew badanego pobiera się w dniu badania przed wprowadzeniem do krwi barwnika i dodaje do niej znaną ilość barwnika. Ponieważ metoda Seyderhelm-Lampego wymaga dla każdego badania prawie 50 mi krwi, opracowaliśmy (Antoni Fidler) metodę oznaczania ilości krwi w fotometrze Pufricha. Dla tej metody wystarcza już 15 ml krwi. Wykonanie po nabraniu do strzykawki objętości 10 ml l ml 21 J/0 szczawianu amonu w roztworze fizjologicznym soli i do podziałki 10 krwi z żyły wprowadza się badanemu do krwi roztwór czerwieni kongo w roztworze fizjologicznym soli w ilości 1,5 mg na kilo wagi i nie wyjmując igły, bez zastoju, pobiera się po 3% – 4 minutach znowu krew do strzykawki objętości 5 ml, zawierającej 0,5 ml 2% roztworu szczawianu amonu. Obie porcje krwi wiruje się w kalibrowanych probówkach przez 30 minut przy około 2500 obrotach na minutę i po tym czasie odczytuje się stosunek krwinek do osocza. Po odciągnięciu osocza wlewa się do jednego naczynka wy sokości 2,5 mm osocze niezabarwione, a do drugiego li takiej samej wysokości osocze zabarwione, i bada się w fotometrze używając filtru Sso w ciemni i przy użyciu lampy fotomatrycznej, dającej jednolite rozproszone światło. Po uzyskaniu jednakowej jasności obu pól w fotometrze, odczytuje się liczby i przechodzi się do obliczeń uwzględniając, że roztwór standaryzowanego osocza zawierający 10 mg% czerwieni kongo, badany w fotometrze przy użyciu filtru Sód w naczynku wysokości 1 mm, odpowiada podziałce 30 na śrubie; ujemny logarytm, odczytany z tablicy wynosi 0,5. [patrz też: sitagliptyna, actiferol fe, węzły chłonne podżuchwowe ]

 1. Mad Jack
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: oleje[…]

 2. Cross Thread
  19 stycznia 2019

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

 3. Sara
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparaty damon[…]

 4. Milan
  23 stycznia 2019

  Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

Powiązane tematy z artykułem: actiferol fe sitagliptyna węzły chłonne podżuchwowe

Posted by on 9 września 2019

W tym celu krew badanego pobiera się w dniu badania przed wprowadzeniem do krwi barwnika i dodaje do niej znaną ilość barwnika. Ponieważ metoda Seyderhelm-Lampego wymaga dla każdego badania prawie 50 mi krwi, opracowaliśmy (Antoni Fidler) metodę oznaczania ilości krwi w fotometrze Pufricha. Dla tej metody wystarcza już 15 ml krwi. Wykonanie po nabraniu do strzykawki objętości 10 ml l ml 21 J/0 szczawianu amonu w roztworze fizjologicznym soli i do podziałki 10 krwi z żyły wprowadza się badanemu do krwi roztwór czerwieni kongo w roztworze fizjologicznym soli w ilości 1,5 mg na kilo wagi i nie wyjmując igły, bez zastoju, pobiera się po 3% – 4 minutach znowu krew do strzykawki objętości 5 ml, zawierającej 0,5 ml 2% roztworu szczawianu amonu. Obie porcje krwi wiruje się w kalibrowanych probówkach przez 30 minut przy około 2500 obrotach na minutę i po tym czasie odczytuje się stosunek krwinek do osocza. Po odciągnięciu osocza wlewa się do jednego naczynka wy sokości 2,5 mm osocze niezabarwione, a do drugiego li takiej samej wysokości osocze zabarwione, i bada się w fotometrze używając filtru Sso w ciemni i przy użyciu lampy fotomatrycznej, dającej jednolite rozproszone światło. Po uzyskaniu jednakowej jasności obu pól w fotometrze, odczytuje się liczby i przechodzi się do obliczeń uwzględniając, że roztwór standaryzowanego osocza zawierający 10 mg% czerwieni kongo, badany w fotometrze przy użyciu filtru Sód w naczynku wysokości 1 mm, odpowiada podziałce 30 na śrubie; ujemny logarytm, odczytany z tablicy wynosi 0,5. [patrz też: sitagliptyna, actiferol fe, węzły chłonne podżuchwowe ]

 1. Mad Jack
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: oleje[…]

 2. Cross Thread
  19 stycznia 2019

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

 3. Sara
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparaty damon[…]

 4. Milan
  23 stycznia 2019

  Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

Powiązane tematy z artykułem: actiferol fe sitagliptyna węzły chłonne podżuchwowe