Posted by on 8 września 2019

Szczotkę usunięto, a cząstki stałe granulowano przez 20 minut przy 2000 x g w 4 ° C i zamrożono w -80 ° C. Próbki osadu węchowej błony rozmrożono i odwirowano przez 10 minut przy 3220 xg w 4 ° C. Pozostały supernatant usunięto i do peletki zanurzono jednorazową pętlę inokulacyjną (Fisherbrand) w celu przeniesienia około do 2 ?l peletki do probówki zawierającej 25 ?l PBS. Tę ostatnią rurkę poddano działaniu ultradźwięków aż do zdyspergowania peletki i dalszego rozcieńczenia, jak to określono, w SDS-PBS-N2. Analiza RT-QuIC
W doświadczeniach z użyciem szczepów 2 ?l rozcieńczeń homogenatu mózgu w SDS-PBS-N2 dodawano do 48 ?l osadu pachwiny węchowej po tym, jak ten ostatni został rozcieńczony, jak opisano powyżej, w SDS-PBS-N2. Reakcje RT-QuIC przeprowadzono w sposób opisany uprzednio18 za pomocą 2 ?l wzbogaconej błony węchowej rozcieńczonej jako nasiona i pełnej długości resztki PrP chomika od 23 do 231 jako substratu rP rPSen. Całkowita objętość reakcji wynosiła 100 ?l. Do analizy aktywności endogennego zaszczepiania użyto 2 ?l rozcieńczonej błony węchowej lub homogenatu mózgu lub 20 ?l nierozcieńczonego płynu mózgowo-rdzeniowego do zaszczepienia reakcji. Reakcje RT-QuIC poddano cyklom wytrząsania i odpoczynku w 42 ° C przez 55 do 90 godzin, jak opisano powyżej.18 Kryteria do odróżniania testów pozytywnych od negatywnych RT-QuIC próbek płynu mózgowo-rdzeniowego i błony węchowej wyjaśniono w części dotyczącej metod. w dodatkowym dodatku.
Analiza statystyczna
Porównania statystyczne średnich odpowiedzi względnych fluorescencji ThT w próbkach od pacjentów zi bez choroby Creutzfeldta-Jakoba przeprowadzono z niesparowanymi t-testami. Obliczenia 95% przedziałów ufności dla wrażliwości i swoistości przeprowadzono za pomocą procedury Wilsona
Wyniki
RT-QuIC Analiza próbek błony śluzowej wzbogaconych tkanką mózgową
Szczotkowani e sklepienia nosowego (ryc. S1A w dodatkowym dodatku) dostarczyło próbki zawierające klastry neuronów węchowych (ryc. S1B i S1C w dodatkowym dodatku) oprócz komórek rzęsatych oddechowych i kilku granulocytów i monocytów (dane nie pokazane). Zerwanie próbki błony węchowej od pacjenta bez choroby Creutzfeldta-Jakoba z homogenatem mózgu od pacjenta ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, rozcieńczonego 4 × 10-7 i 4 × 10-8 (zawierającego około 20 femtogramów i odpowiednio około 2 femtogramy PrPCJD opornego na proteazę) wywoływały silną fluorescencję ThT, przy czym bardziej stężony homogenat mózgowy dawał szybszą kinetykę amplifikacji (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym) [patrz też: spłycenie fizjologicznej lordozy, pojemność minutowa serca, węzły chłonne podżuchwowe ]

 1. Mud Pie Man
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdrowa dieta[…]

 2. Grave Digger
  15 stycznia 2019

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 3. Kickstart
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do ginekolog[…]

 4. Gracjan
  19 stycznia 2019

  Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

 5. Jokers Grin
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: fdm kurs[…]

 6. Hanna
  23 stycznia 2019

  Dotyczy to calej masy ziol, darow natury

Powiązane tematy z artykułem: blanx anty osad spłycenie fizjologicznej lordozy węzły chłonne podżuchwowe

Posted by on 8 września 2019

Szczotkę usunięto, a cząstki stałe granulowano przez 20 minut przy 2000 x g w 4 ° C i zamrożono w -80 ° C. Próbki osadu węchowej błony rozmrożono i odwirowano przez 10 minut przy 3220 xg w 4 ° C. Pozostały supernatant usunięto i do peletki zanurzono jednorazową pętlę inokulacyjną (Fisherbrand) w celu przeniesienia około do 2 ?l peletki do probówki zawierającej 25 ?l PBS. Tę ostatnią rurkę poddano działaniu ultradźwięków aż do zdyspergowania peletki i dalszego rozcieńczenia, jak to określono, w SDS-PBS-N2. Analiza RT-QuIC
W doświadczeniach z użyciem szczepów 2 ?l rozcieńczeń homogenatu mózgu w SDS-PBS-N2 dodawano do 48 ?l osadu pachwiny węchowej po tym, jak ten ostatni został rozcieńczony, jak opisano powyżej, w SDS-PBS-N2. Reakcje RT-QuIC przeprowadzono w sposób opisany uprzednio18 za pomocą 2 ?l wzbogaconej błony węchowej rozcieńczonej jako nasiona i pełnej długości resztki PrP chomika od 23 do 231 jako substratu rP rPSen. Całkowita objętość reakcji wynosiła 100 ?l. Do analizy aktywności endogennego zaszczepiania użyto 2 ?l rozcieńczonej błony węchowej lub homogenatu mózgu lub 20 ?l nierozcieńczonego płynu mózgowo-rdzeniowego do zaszczepienia reakcji. Reakcje RT-QuIC poddano cyklom wytrząsania i odpoczynku w 42 ° C przez 55 do 90 godzin, jak opisano powyżej.18 Kryteria do odróżniania testów pozytywnych od negatywnych RT-QuIC próbek płynu mózgowo-rdzeniowego i błony węchowej wyjaśniono w części dotyczącej metod. w dodatkowym dodatku.
Analiza statystyczna
Porównania statystyczne średnich odpowiedzi względnych fluorescencji ThT w próbkach od pacjentów zi bez choroby Creutzfeldta-Jakoba przeprowadzono z niesparowanymi t-testami. Obliczenia 95% przedziałów ufności dla wrażliwości i swoistości przeprowadzono za pomocą procedury Wilsona
Wyniki
RT-QuIC Analiza próbek błony śluzowej wzbogaconych tkanką mózgową
Szczotkowani e sklepienia nosowego (ryc. S1A w dodatkowym dodatku) dostarczyło próbki zawierające klastry neuronów węchowych (ryc. S1B i S1C w dodatkowym dodatku) oprócz komórek rzęsatych oddechowych i kilku granulocytów i monocytów (dane nie pokazane). Zerwanie próbki błony węchowej od pacjenta bez choroby Creutzfeldta-Jakoba z homogenatem mózgu od pacjenta ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, rozcieńczonego 4 × 10-7 i 4 × 10-8 (zawierającego około 20 femtogramów i odpowiednio około 2 femtogramy PrPCJD opornego na proteazę) wywoływały silną fluorescencję ThT, przy czym bardziej stężony homogenat mózgowy dawał szybszą kinetykę amplifikacji (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym) [patrz też: spłycenie fizjologicznej lordozy, pojemność minutowa serca, węzły chłonne podżuchwowe ]

 1. Mud Pie Man
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdrowa dieta[…]

 2. Grave Digger
  15 stycznia 2019

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 3. Kickstart
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do ginekolog[…]

 4. Gracjan
  19 stycznia 2019

  Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

 5. Jokers Grin
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: fdm kurs[…]

 6. Hanna
  23 stycznia 2019

  Dotyczy to calej masy ziol, darow natury

Powiązane tematy z artykułem: blanx anty osad spłycenie fizjologicznej lordozy węzły chłonne podżuchwowe