Przygotowanie jelita

wrz. 16, 2019 by

Leczymy starannie niezyt nosogardla

wrz. 15, 2019 by

GORACZKA

wrz. 12, 2019 by

GORĄCZKA Podwyższenie ciepłoty ciała jako zjawisko chorobowe jest złożonym procesem patologicznym, wyrażającym się w zaburzeniu czynności różnych fizjologicznych układów, i nazywa się gorączką. Gorączka jako złożony proces patologiczny jest więc

Goraczka solna

wrz. 11, 2019 by

Gorączka solna Gorączka niezakaźna może powstać po wprowadzeniu zarówno roztworów hipertonicznych jak i hipotonicznych soli jako tzw. gorączka solna; lecz i tu powstaje rozpad komórkowy pod wpływem tych roztworów, wytwory

Idelalizyb i Rytuksymab w nawrotowej przewleklej bialaczce limfatycznej

wrz. 8, 2019 by

Pacjenci z nawracającą przewlekłą białaczką limfocytową (CLL), u których występują istotne klinicznie współistniejące schorzenia, są mniej podatni na standardową chemioterapię. Dla tej populacji pacjentów potrzebne są skuteczne terapie z akceptowalnymi

Idelalizyb i Rytuksymab w nawrotowej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 3

wrz. 7, 2019 by

Pacjentów losowo przydzielono do grupy otrzymującej rytuksymab doustnie idelalizyzem (w dawce 150 mg) (grupa idelalizyzab) lub placebo (grupa placebo) dwa razy na dobę. Pacjenci z grupy placebo, którzy mieli progresję

Skuteczność szczepionki podjednostkowej z adiuwantem Herpes Zoster u starszych osób dorosłych cd 5

wrz. 4, 2019 by

Większość uczestników otrzymała dwie dawki badanych szczepionek (95,6% biorców HZ / su i 96,4% otrzymujących placebo). Łącznie 8926 uczestników zostało przydzielonych do podgrupy reaktogenności (4460 w grupie HZ / su

Skuteczność szczepionki podjednostkowej z adiuwantem Herpes Zoster u starszych osób dorosłych cd..

wrz. 4, 2019 by

Uczestnicy zostali poinstruowani, w jaki sposób rozpoznać oznaki i objawy półpaśca i natychmiast skontaktować się ze swoim miejscem badania, o ile wystąpią. Wymagano, aby zapisali swoje objawy na określonej karcie

Skuteczność szczepionki podjednostkowej z adiuwantem Herpes Zoster u starszych osób dorosłych.

wrz. 4, 2019 by

Glikoproteina EZ została wybrana jako potencjalny antygen szczepionkowy, ponieważ jest niezbędna do replikacji wirusa i rozprzestrzeniania się między komórkami i jest głównym celem odpowiedzi immunologicznych swoistych dla VZV. 11-15 Antygen

Ledipaswir i Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1

wrz. 3, 2019 by

Skuteczne leczenie wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności typu (HIV-1) pozostaje niezaspokojoną potrzebą medyczną. Metody Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, jednogrupowe, otwarte badanie obejmujące pacjentów zakażonych