Posted by on 1 września 2019

Wskaźniki przeżycia i wolności od poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Nie było istotnej różnicy w odsetku przeżycia między grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego (panel A) oraz między grupą uczulenia na insulinę a grupą przyjmującą insulinę (panel B). Częstość poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (zgon, zawał mięśnia sercowego lub udar) również nie różniła się istotnie pomiędzy grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego (panel C) lub między grupą uczulenia na insulinę a grupą przyjmującą insulinę (panel D ). Wskaźniki zgonu z jakiejkolwiek przyczyny nie różniły się istotnie statystycznie między grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego lub między grupą uczulenia na insulinę a grupą przyjmującą insulinę (Figura 2). 5-letnia stopa przeżycia wynosiła 88,3% wśród pacjentów w grupie rewaskularyzacji, w porównaniu z 87,8% wśród pacjentów w grupie medycznej terapii (różnica, 0,5%, 95% przedział ufności [CI], -2,0 do 3,1; P = 0,97 przez test log-rank). Po 5 latach wskaźnik przeżycia wynosił 88,2% wśród pacjentów z grupy uczuleniowej na insulinę, w porównaniu z 87,9% wśród pacjentów w grupie przyjmującej insulinę (różnica, 0,3%, 95% CI, -2,2 do 2,9; 0,89 według testu log-rank). Częstość występowania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych nie różniła się istotnie między grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego (różnica: 1,3%, 95% CI, -2,2 do 4,9; p = 0,70) lub między grupą uczulenia na insulinę a grupą leczoną insuliną. grupa dostarczająca insulinę (różnica, 2,4%, 95% CI, -1,2 do 6,0, P = 0,13) (Figura 2).
Warstwa rewaskularyzacji
Pacjenci, u których CABG było określane jako zamierzona metoda rewaskularyzacji, mieli bardziej rozległą chorobę wieńcową, 26 z istotnie większą chorobą trójnaczyniową, chorobą proksymalną lewej tętnicy zstępującej przedniej oraz przewlekłą niedrożnością wieńcową niż pacjenci, u których planowano PCI. Pacjenci, którzy zostali poddani CABG byli również bardziej narażeni na zawał mięśnia sercowego i rzadziej przeszli wcześniejszą rewaskularyzację wieńcową (Tabela w dodatkowym dodatku).
Ryc. 3. Ryc. 3. Stawki przeżycia i wolności od poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, według PCI i CABG. Nie stwierdzono istotnej różnicy w odsetku przeżycia między grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego wśród pacjentów, którzy zostali wybrani do warstwy przezskórnej interwencji wieńcowej (panel A) lub spośród osób wybranych do przeszczepu pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) (panel B). Częstości występowania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (zgon, zawał mięśnia sercowego lub udar) również nie różniły się istotnie pomiędzy grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego wśród pacjentów w obrębie warstwy PCI (panel C), ale wskaźniki były znacznie lepsze pacjenci w grupie rewaskularyzacji niż w grupie leczenia medycznego w obrębie warstwy CABG (panel D).
Częstość zgonów nie różniła się istotnie pomiędzy grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego w CABG lub w warstwie PCI (ryc. 3). Pacjenci w warstwie CABG, którzy zostali przydzieleni do grupy rewaskularyzacji, mieli znacznie mniej poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych niż pacjenci w warstwie CABG, którzy zostali przydzieleni do grupy medycznej (p = 0,01) (ryc. 3)
[hasła pokrewne: cyprest, schizofrenia rezydualna, marta makles instagram ]

 1. Screwtape
  15 stycznia 2019

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

 2. Marshmallow
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do drogeria kosmetyczna[…]

 3. Natalia
  19 stycznia 2019

  nie musisz leżeć cały czas w łóżku chyba że faktycznie źle się czujesz

 4. Róża
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Gainery[…]

 5. Manimal
  23 stycznia 2019

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

Powiązane tematy z artykułem: cyprest marta makles instagram schizofrenia rezydualna

Posted by on 1 września 2019

Wskaźniki przeżycia i wolności od poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Nie było istotnej różnicy w odsetku przeżycia między grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego (panel A) oraz między grupą uczulenia na insulinę a grupą przyjmującą insulinę (panel B). Częstość poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (zgon, zawał mięśnia sercowego lub udar) również nie różniła się istotnie pomiędzy grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego (panel C) lub między grupą uczulenia na insulinę a grupą przyjmującą insulinę (panel D ). Wskaźniki zgonu z jakiejkolwiek przyczyny nie różniły się istotnie statystycznie między grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego lub między grupą uczulenia na insulinę a grupą przyjmującą insulinę (Figura 2). 5-letnia stopa przeżycia wynosiła 88,3% wśród pacjentów w grupie rewaskularyzacji, w porównaniu z 87,8% wśród pacjentów w grupie medycznej terapii (różnica, 0,5%, 95% przedział ufności [CI], -2,0 do 3,1; P = 0,97 przez test log-rank). Po 5 latach wskaźnik przeżycia wynosił 88,2% wśród pacjentów z grupy uczuleniowej na insulinę, w porównaniu z 87,9% wśród pacjentów w grupie przyjmującej insulinę (różnica, 0,3%, 95% CI, -2,2 do 2,9; 0,89 według testu log-rank). Częstość występowania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych nie różniła się istotnie między grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego (różnica: 1,3%, 95% CI, -2,2 do 4,9; p = 0,70) lub między grupą uczulenia na insulinę a grupą leczoną insuliną. grupa dostarczająca insulinę (różnica, 2,4%, 95% CI, -1,2 do 6,0, P = 0,13) (Figura 2).
Warstwa rewaskularyzacji
Pacjenci, u których CABG było określane jako zamierzona metoda rewaskularyzacji, mieli bardziej rozległą chorobę wieńcową, 26 z istotnie większą chorobą trójnaczyniową, chorobą proksymalną lewej tętnicy zstępującej przedniej oraz przewlekłą niedrożnością wieńcową niż pacjenci, u których planowano PCI. Pacjenci, którzy zostali poddani CABG byli również bardziej narażeni na zawał mięśnia sercowego i rzadziej przeszli wcześniejszą rewaskularyzację wieńcową (Tabela w dodatkowym dodatku).
Ryc. 3. Ryc. 3. Stawki przeżycia i wolności od poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, według PCI i CABG. Nie stwierdzono istotnej różnicy w odsetku przeżycia między grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego wśród pacjentów, którzy zostali wybrani do warstwy przezskórnej interwencji wieńcowej (panel A) lub spośród osób wybranych do przeszczepu pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) (panel B). Częstości występowania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (zgon, zawał mięśnia sercowego lub udar) również nie różniły się istotnie pomiędzy grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego wśród pacjentów w obrębie warstwy PCI (panel C), ale wskaźniki były znacznie lepsze pacjenci w grupie rewaskularyzacji niż w grupie leczenia medycznego w obrębie warstwy CABG (panel D).
Częstość zgonów nie różniła się istotnie pomiędzy grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego w CABG lub w warstwie PCI (ryc. 3). Pacjenci w warstwie CABG, którzy zostali przydzieleni do grupy rewaskularyzacji, mieli znacznie mniej poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych niż pacjenci w warstwie CABG, którzy zostali przydzieleni do grupy medycznej (p = 0,01) (ryc. 3)
[hasła pokrewne: cyprest, schizofrenia rezydualna, marta makles instagram ]

 1. Screwtape
  15 stycznia 2019

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

 2. Marshmallow
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do drogeria kosmetyczna[…]

 3. Natalia
  19 stycznia 2019

  nie musisz leżeć cały czas w łóżku chyba że faktycznie źle się czujesz

 4. Róża
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Gainery[…]

 5. Manimal
  23 stycznia 2019

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

Powiązane tematy z artykułem: cyprest marta makles instagram schizofrenia rezydualna