Bezpieczeństwo stosowania metoklopramidu w pierwszym trymestrze ciąży ad

Wrz. 1, 2019 by

Zaprojektowaliśmy niniejsze badanie, aby zbadać, w dużej grupie kobiet w ciąży, bezpieczeństwo płodu w stosunku do metoklopramidu w pierwszym trymestrze ciąży. Metody Badana populacja Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie kohortowe z udziałem

Bezpieczeństwo stosowania metoklopramidu w pierwszym trymestrze ciąży

Wrz. 1, 2019 by

W różnych krajach metoklopramid jest lekiem przeciwwymiotnym z wyboru u kobiet w ciąży, ale nie ma wystarczających informacji dotyczących jego bezpieczeństwa w czasie ciąży. Metody Zbadaliśmy bezpieczeństwo stosowania metoklopramidu podczas

FDA jako agencja zdrowia publicznego czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Ustanowienie FDA jako agencji zdrowia publicznego wymaga kultury, która zachęca do wymiany naukowej i szanuje alternatywne punkty widzenia na ścieżce podejmowania decyzji. Wymaga również, aby agencja określała i chroniła integralność

FDA jako agencja zdrowia publicznego cd

Wrz. 1, 2019 by

Odzwierciedlało to niepowodzenie FDA i jej partnerów regulacyjnych w identyfikowaniu ryzyka oraz w ustanawianiu i egzekwowaniu podstawowych kontroli zapobiegawczych. Ujawniło to również niepowodzenie wielu producentów żywności w zakresie odpowiedniego monitorowania

FDA jako agencja zdrowia publicznego ad

Wrz. 1, 2019 by

Ci, którzy martwią się o opóźnienie, prawidłowo mówią, że ludzie cierpiący na choroby zagrażające życiu nie mają czasu czekać. W podejściu dotyczącym zdrowia publicznego uznaje się, że potencjalne dobro nowego

FDA jako agencja zdrowia publicznego

Wrz. 1, 2019 by

Nieco ponad sto lat temu, zaniepokojony potencjalnymi zagrożeniami związanymi z konserwantami żywności, takimi jak formaldehyd, Kongres minął, a prezydent Theodore Roosevelt podpisał ustawę o czystej żywności i lekach. Ustawa miała

Randomizowany Trial Terapii dla Cukrzycy Typu 2 i Chorób Tętnicy Wieńcowej ad 9

Wrz. 1, 2019 by

Schematy leczenia w naszym badaniu odzwierciedlają to, co jest klinicznie możliwe u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2. Intensyfikacja terapii medycznej i konsekwentne monitorowanie doprowadziły do poprawy kontroli czynników ryzyka

Randomizowany Trial Terapii dla Cukrzycy Typu 2 i Chorób Tętnicy Wieńcowej ad 8

Wrz. 1, 2019 by

Podobnie, strategia szybkiej rewaskularyzacji wieńcowej za pomocą procedury najbardziej odpowiedniej dla indywidualnego pacjenta i strategii leczenia medycznego doprowadziła do podobnych wyników klinicznych. Szybka rewaskularyzacja znacząco zmniejszyła poważne incydenty sercowo-naczyniowe, w

Randomizowany Trial Terapii dla Cukrzycy Typu 2 i Chorób Tętnicy Wieńcowej ad 7

Wrz. 1, 2019 by

Natomiast częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych wśród pacjentów w warstwie PCI, którzy zostali przydzieleni do grupy rewaskularyzacji, nie różniła się istotnie od tych, którzy zostali przypisani do grupy medycznej (Ryc. 3). Interakcja

Randomizowany Trial Terapii dla Cukrzycy Typu 2 i Chorób Tętnicy Wieńcowej ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Wskaźniki przeżycia i wolności od poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Nie było istotnej różnicy w odsetku przeżycia między grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego (panel A) oraz między grupą uczulenia na insulinę