Posted by on 1 września 2019

Zapisano również wyniki tych kolejnych prób. Jeśli cewnik był niewłaściwie umieszczony, pozycję skorygowano albo przez spłukiwanie mocy (szybki wlew 10 ml roztworu soli fizjologicznej popychany przez cewnik za pomocą strzykawki) albo przez manipulowanie cewnikiem pod kontrolą fluoroskopową przez radiologa. Odma opłucnowa była leczona torakostomią rurkową, jeśli była objawowa lub postępująca, lub gdy oddzielono więcej niż 20 procent powierzchni między płucem a ścianą klatki piersiowej. Zastosowano randomizację blokową w celu zapewnienia równej liczby pacjentów w grupie przechodzącej cewnikowanie za pomocą przewodnictwa ultrasonograficznego i grupy poddanej cewnikowaniu za pomocą standardowej procedury wstawiania .15 Procedury wstawiania
W celu standardowego założenia cewnika pacjenta umieszczono w pozycji na plecach. Przedni górny rejon klatki piersiowej był w razie potrzeby ogolony, odtłuszczony acetonem i przygotowany w sposób sterylny za pomocą powidonu jodyny. Pacjent został następnie umieszczony w pozycji Trendelenburga. Roztwór lidokainy (1%) wstrzyknięto do miejsca nakłucia infradylicznego za pomocą igły 22 Gauge. Lekarze zostali zachęceni do zlokalizowania żyły podobojczykowej za pomocą tej 22-gauge igły; jednak ta igła 3,81-cm często nie jest wystarczająco długa, aby dotrzeć do żyły. Żyła podobojczykowa została nakłuta igłą 18-gauge. Powrót krwi żylnej do strzykawki przymocowanej do igły potwierdził wejście do żyły. Przez igłę wprowadzono drut prowadzący do żyły i igłę usunięto. Rozszerzacz przepuszczono przez drut i usunięto. W celu kaniulacji pojedynczego światła przez przewód przewleczono 5-francuski cewnik Silastic (Davol, Salt Lake City), drut usunięto i potwierdzono powrót krwi żylnej przez cewnik. Dwuzanałowe 7-francuskie cewniki silikonowe (Davol) wprowadzono przez wprowadzający osłonkę wprowadzającą.
Do cewnikowania za pomocą ultradźwięków użyto sondy ultradźwiękowej o częstotliwości 7,5 MHz podłączonej do jednostki ultradźwiękowej w czasie rzeczywistym (Model 633, Aloka, Wallingford, Connecticut) w celu zmierzenia głębokości i kalibru żyły podobojczykowej na poziomie obojczyka, ocenić jego drożność i oznaczyć jego położenie na skórze. Następnie wykonano standardową procedurę przygotowania skóry i założenia cewnika. W celu uzyskania cewnika nie zastosowano prowadnicy ultradźwiękowej w czasie rzeczywistym.
Lekarze wprowadzający cewniki objęli od stażystów chirurgicznych do personelu chirurgicznego 12-letnie szkolenie podyplomowe. W badaniu wzięło udział 39 lekarzy, z których każdy wprowadził do 62 cewników. W naszej placówce od 8 do 20 pacjentów dziennie poddaje się cewnikowaniu żyły podobojczykowej w jednym pakiecie zabiegowym, w większości przypadków w celu podania chemioterapii. Większość pacjentów w tym badaniu miała raka piersi lub chłoniaka. Wszystkie cewniki umieszczono w kontrolowanych warunkach niepogodzenia.
Analiza statystyczna
Analiza statystyczna obejmowała testy regresji logistycznej i współczynnika chi-kwadrat współczynnika prawdopodobieństwa. Dla każdej zmiennej początkowo obliczano różnice między dwiema grupami za pomocą jednowymiarowego modelu regresji logistycznej, który zawierał jedną niezależną zmienną
[podobne: pojemność minutowa, ospen dawkowanie, oxycort aerozol ]

 1. Squatch
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatolog Warszawa Żoliborz[…]

 2. Fabian
  19 stycznia 2019

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

 3. Elżbieta
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu poradnia zdrowia psychicznego poznań[…]

 4. Łukasz
  23 stycznia 2019

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

Powiązane tematy z artykułem: ospen dawkowanie oxycort aerozol pojemność minutowa

Posted by on 1 września 2019

Zapisano również wyniki tych kolejnych prób. Jeśli cewnik był niewłaściwie umieszczony, pozycję skorygowano albo przez spłukiwanie mocy (szybki wlew 10 ml roztworu soli fizjologicznej popychany przez cewnik za pomocą strzykawki) albo przez manipulowanie cewnikiem pod kontrolą fluoroskopową przez radiologa. Odma opłucnowa była leczona torakostomią rurkową, jeśli była objawowa lub postępująca, lub gdy oddzielono więcej niż 20 procent powierzchni między płucem a ścianą klatki piersiowej. Zastosowano randomizację blokową w celu zapewnienia równej liczby pacjentów w grupie przechodzącej cewnikowanie za pomocą przewodnictwa ultrasonograficznego i grupy poddanej cewnikowaniu za pomocą standardowej procedury wstawiania .15 Procedury wstawiania
W celu standardowego założenia cewnika pacjenta umieszczono w pozycji na plecach. Przedni górny rejon klatki piersiowej był w razie potrzeby ogolony, odtłuszczony acetonem i przygotowany w sposób sterylny za pomocą powidonu jodyny. Pacjent został następnie umieszczony w pozycji Trendelenburga. Roztwór lidokainy (1%) wstrzyknięto do miejsca nakłucia infradylicznego za pomocą igły 22 Gauge. Lekarze zostali zachęceni do zlokalizowania żyły podobojczykowej za pomocą tej 22-gauge igły; jednak ta igła 3,81-cm często nie jest wystarczająco długa, aby dotrzeć do żyły. Żyła podobojczykowa została nakłuta igłą 18-gauge. Powrót krwi żylnej do strzykawki przymocowanej do igły potwierdził wejście do żyły. Przez igłę wprowadzono drut prowadzący do żyły i igłę usunięto. Rozszerzacz przepuszczono przez drut i usunięto. W celu kaniulacji pojedynczego światła przez przewód przewleczono 5-francuski cewnik Silastic (Davol, Salt Lake City), drut usunięto i potwierdzono powrót krwi żylnej przez cewnik. Dwuzanałowe 7-francuskie cewniki silikonowe (Davol) wprowadzono przez wprowadzający osłonkę wprowadzającą.
Do cewnikowania za pomocą ultradźwięków użyto sondy ultradźwiękowej o częstotliwości 7,5 MHz podłączonej do jednostki ultradźwiękowej w czasie rzeczywistym (Model 633, Aloka, Wallingford, Connecticut) w celu zmierzenia głębokości i kalibru żyły podobojczykowej na poziomie obojczyka, ocenić jego drożność i oznaczyć jego położenie na skórze. Następnie wykonano standardową procedurę przygotowania skóry i założenia cewnika. W celu uzyskania cewnika nie zastosowano prowadnicy ultradźwiękowej w czasie rzeczywistym.
Lekarze wprowadzający cewniki objęli od stażystów chirurgicznych do personelu chirurgicznego 12-letnie szkolenie podyplomowe. W badaniu wzięło udział 39 lekarzy, z których każdy wprowadził do 62 cewników. W naszej placówce od 8 do 20 pacjentów dziennie poddaje się cewnikowaniu żyły podobojczykowej w jednym pakiecie zabiegowym, w większości przypadków w celu podania chemioterapii. Większość pacjentów w tym badaniu miała raka piersi lub chłoniaka. Wszystkie cewniki umieszczono w kontrolowanych warunkach niepogodzenia.
Analiza statystyczna
Analiza statystyczna obejmowała testy regresji logistycznej i współczynnika chi-kwadrat współczynnika prawdopodobieństwa. Dla każdej zmiennej początkowo obliczano różnice między dwiema grupami za pomocą jednowymiarowego modelu regresji logistycznej, który zawierał jedną niezależną zmienną
[podobne: pojemność minutowa, ospen dawkowanie, oxycort aerozol ]

 1. Squatch
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatolog Warszawa Żoliborz[…]

 2. Fabian
  19 stycznia 2019

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

 3. Elżbieta
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu poradnia zdrowia psychicznego poznań[…]

 4. Łukasz
  23 stycznia 2019

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

Powiązane tematy z artykułem: ospen dawkowanie oxycort aerozol pojemność minutowa