Posted by on 1 września 2019

Dawka i czas trwania konformalnej radioterapii były podobne w obu grupach. Radioterapię przerwano przedwcześnie u 13 pacjentów ze względu na toksyczność (5 pacjentów), rozpoznanie innej choroby (5 pacjentów, z których zmarło), wniosek pacjenta (2 pacjentów) i krwotok z żołądka (1 pacjent). Początkowa 6-miesięczna całkowita blokada androgenów nie została rozpoczęta u 11 pacjentów (4 odrzucone leczenie, 2 niekwalifikowalne, 2 miało wczesny postęp choroby, a 3 nie otrzymało leczenia z innych powodów) i brakowało dokumentacji dotyczącej wstępnego leczenia 22 pacjenci. Początkowe leczenie hormonalne rozpoczęto u 1080 pacjentów, u 2 pacjentów przyjmujących tylko antyandrogeny i 2 otrzymujących tylko analog LHRH. Triptorelinę podawano 672 pacjentom (62,2%), a goserelin – 325 (30,1%); inni mężczyźni otrzymywali inne rodzaje LHRH lub zmienili się na tryptorelinę podczas leczenia (10 pacjentów). Blokada androgenowa została zatrzymana przed upływem 6 miesięcy u 49 pacjentów z powodu toksyczności (20 pacjentów), decyzji pacjenta o odmowie leczenia (13), śmierci (6) lub z innych przyczyn (10). Poważne odstępstwa od protokołu dla 6-miesięcznej blokady androgenowej udokumentowano u 199 pacjentów (18,4%); zaprzestanie stosowania antyandrogenu po miesiącu, dodatkowe wstrzyknięcie analogu LHRH lub opóźnienie w randomizacji o więcej niż miesiąc stanowiły większość tych odchyleń. Skutki uboczne 6-miesięcznej blokady androgenowej były uderzenia gorąca więcej niż trzy razy dziennie u 311 pacjentów (28,8%), ginekomastia u 77 pacjentów (7,1%), biegunka stopnia 3 lub wyższego (według National Cancer Institute of Canada Common Toxicity Criteria) u 23 pacjentów (2,1%) i nietrzymanie moczu u 110 pacjentów (10,2%). Działania niepożądane na funkcje seksualne nie były systematycznie dokumentowane.
Spośród 970 pacjentów poddanych randomizacji, 3 z 483 osób, którym przydzielono krótkotrwałą supresję, otrzymywało długotrwałą supresję. Spośród 487 pacjentów poddanych długotrwałemu zahamowaniu, 349 (71,7%) ukończyło 3-letni kurs, 22 (4,5%) miało mniej niż 3 lata obserwacji, lecz otrzymywali leczenie podczas ostatniej wizyty, oraz 106 (21,8 %) wcześniej przerwał leczenie (w tym 12, którzy otrzymali jedynie krótkotrwały efekt supresji); brak informacji o randomizacji dla 10 pacjentów. W przypadku 106 pacjentów, którzy zaprzestali długotrwałej supresji przed 36 miesiącem, przyczyną była progresja lub śmierć choroby (29 pacjentów lub 6,0%), toksyczność (23 pacjentów lub 4,7%), decyzja pacjenta o zaprzestaniu leczenia (40 pacjentów lub 8,2%) lub inne lub nieokreślone przyczyny (14 pacjentów lub 2,9%). Co najmniej jedno dodatkowe wstrzyknięcie podano 46 pacjentom, w tym 13 kontynuowało leczenie po 4 latach. Średni czas trwania długotrwałej terapii supresyjnej wynosił 36 miesięcy (zakres od 5 do 88, odległość międzykwartylowa od 33 do 38). Działania niepożądane w ciągu dodatkowych 2,5 roku leczenia LHRH w grupie pacjentów z długotrwałą supresją to uderzenia gorąca 3 razy dziennie lub mniej u 156 pacjentów (32,0%) i ponad 3 razy na dobę w 191 (39,2%) i ginekomastia u 88 pacjentów ( 18,1%). Dwudziestu siedmiu pacjentów (2,8%) zgłosiło skutki napromieniowania późnego stopnia 3. (Aby uzyskać więcej informacji na temat późnych skutków radioterapii, patrz Dodatek dodatkowy).
Rysunek 2
[patrz też: cyprest, oxycort aerozol, ginekolog gdańsk nfz ]

 1. Mr. Peppermint
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: pościel antyalergiczna[…]

 2. Nel
  15 stycznia 2019

  Boli mnie ostanio brzuch strasznie.

 3. Zesty Dragon
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: maska do włosów[…]

 4. Papa Smurf
  19 stycznia 2019

  Wszystko na kasę chorych

 5. Twitch
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: wyciągi chemiczne[…]

 6. Konrad
  23 stycznia 2019

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

Powiązane tematy z artykułem: cyprest ginekolog gdańsk nfz oxycort aerozol

Posted by on 1 września 2019

Dawka i czas trwania konformalnej radioterapii były podobne w obu grupach. Radioterapię przerwano przedwcześnie u 13 pacjentów ze względu na toksyczność (5 pacjentów), rozpoznanie innej choroby (5 pacjentów, z których zmarło), wniosek pacjenta (2 pacjentów) i krwotok z żołądka (1 pacjent). Początkowa 6-miesięczna całkowita blokada androgenów nie została rozpoczęta u 11 pacjentów (4 odrzucone leczenie, 2 niekwalifikowalne, 2 miało wczesny postęp choroby, a 3 nie otrzymało leczenia z innych powodów) i brakowało dokumentacji dotyczącej wstępnego leczenia 22 pacjenci. Początkowe leczenie hormonalne rozpoczęto u 1080 pacjentów, u 2 pacjentów przyjmujących tylko antyandrogeny i 2 otrzymujących tylko analog LHRH. Triptorelinę podawano 672 pacjentom (62,2%), a goserelin – 325 (30,1%); inni mężczyźni otrzymywali inne rodzaje LHRH lub zmienili się na tryptorelinę podczas leczenia (10 pacjentów). Blokada androgenowa została zatrzymana przed upływem 6 miesięcy u 49 pacjentów z powodu toksyczności (20 pacjentów), decyzji pacjenta o odmowie leczenia (13), śmierci (6) lub z innych przyczyn (10). Poważne odstępstwa od protokołu dla 6-miesięcznej blokady androgenowej udokumentowano u 199 pacjentów (18,4%); zaprzestanie stosowania antyandrogenu po miesiącu, dodatkowe wstrzyknięcie analogu LHRH lub opóźnienie w randomizacji o więcej niż miesiąc stanowiły większość tych odchyleń. Skutki uboczne 6-miesięcznej blokady androgenowej były uderzenia gorąca więcej niż trzy razy dziennie u 311 pacjentów (28,8%), ginekomastia u 77 pacjentów (7,1%), biegunka stopnia 3 lub wyższego (według National Cancer Institute of Canada Common Toxicity Criteria) u 23 pacjentów (2,1%) i nietrzymanie moczu u 110 pacjentów (10,2%). Działania niepożądane na funkcje seksualne nie były systematycznie dokumentowane.
Spośród 970 pacjentów poddanych randomizacji, 3 z 483 osób, którym przydzielono krótkotrwałą supresję, otrzymywało długotrwałą supresję. Spośród 487 pacjentów poddanych długotrwałemu zahamowaniu, 349 (71,7%) ukończyło 3-letni kurs, 22 (4,5%) miało mniej niż 3 lata obserwacji, lecz otrzymywali leczenie podczas ostatniej wizyty, oraz 106 (21,8 %) wcześniej przerwał leczenie (w tym 12, którzy otrzymali jedynie krótkotrwały efekt supresji); brak informacji o randomizacji dla 10 pacjentów. W przypadku 106 pacjentów, którzy zaprzestali długotrwałej supresji przed 36 miesiącem, przyczyną była progresja lub śmierć choroby (29 pacjentów lub 6,0%), toksyczność (23 pacjentów lub 4,7%), decyzja pacjenta o zaprzestaniu leczenia (40 pacjentów lub 8,2%) lub inne lub nieokreślone przyczyny (14 pacjentów lub 2,9%). Co najmniej jedno dodatkowe wstrzyknięcie podano 46 pacjentom, w tym 13 kontynuowało leczenie po 4 latach. Średni czas trwania długotrwałej terapii supresyjnej wynosił 36 miesięcy (zakres od 5 do 88, odległość międzykwartylowa od 33 do 38). Działania niepożądane w ciągu dodatkowych 2,5 roku leczenia LHRH w grupie pacjentów z długotrwałą supresją to uderzenia gorąca 3 razy dziennie lub mniej u 156 pacjentów (32,0%) i ponad 3 razy na dobę w 191 (39,2%) i ginekomastia u 88 pacjentów ( 18,1%). Dwudziestu siedmiu pacjentów (2,8%) zgłosiło skutki napromieniowania późnego stopnia 3. (Aby uzyskać więcej informacji na temat późnych skutków radioterapii, patrz Dodatek dodatkowy).
Rysunek 2
[patrz też: cyprest, oxycort aerozol, ginekolog gdańsk nfz ]

 1. Mr. Peppermint
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: pościel antyalergiczna[…]

 2. Nel
  15 stycznia 2019

  Boli mnie ostanio brzuch strasznie.

 3. Zesty Dragon
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: maska do włosów[…]

 4. Papa Smurf
  19 stycznia 2019

  Wszystko na kasę chorych

 5. Twitch
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: wyciągi chemiczne[…]

 6. Konrad
  23 stycznia 2019

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

Powiązane tematy z artykułem: cyprest ginekolog gdańsk nfz oxycort aerozol