Posted by on 6 września 2019

W 12-tygodniowym badaniu z randomizacją pacjenci zostali przydzieleni do przyjmowania brodalumabu w dawkach 140 lub 280 mg lub placebo w 1. dniu oraz w 1, 2, 4, 6, 8 i 10 tygodniu. W tygodniu 12 wizyty u pacjentów nie zaprzestali udziału w badaniu otrzymali ofertę brodalumabu otwartej próby w dawce 280 mg raz na 2 tygodnie do końca badania (jak wskazuje zacienienie). Paski I wskazują błędy standardowe. Pierwotny wynik, ACR 20 w 12 tygodniu, wystąpił u 21 pacjentów (37%) otrzymujących 140 mg brodalumabu (P = 0,03), u 22 pacjentów (39%) otrzymujących 280 mg brodalumabu (P = 0,02), aw 10 pacjenci (18%) otrzymujący placebo (tabela 2). W 24. tygodniu wskaźniki odpowiedzi ACR 20 w grupie leczonej brodalumabem w dawce 140 mg i grupie 280 mg wynosiły odpowiednio 51% i 64%, w porównaniu z 44% u pacjentów, którzy zmienili leczenie z placebo na 280 mg w grupie stosującej brodalumab w fazie rozszerzenia ( Figura 1A). Stawki odpowiedzi ACR 50 i ACR 70 również u legały poprawie podczas przedłużenia badania otwartego i utrzymywały się przez 52 tydzień w grupie otrzymującej brodalumab 140 mg (Figura 1B i 1C). Wskaźniki odpowiedzi ACR 70 nie różniły się istotnie pomiędzy grupami leczonymi.
Wyniki dla aktywności choroby (CDAI i DAS28) wykazały znaczną poprawę u pacjentów otrzymujących albo dawkę brodalumabu, w porównaniu z placebo, w 12. tygodniu (Tabela 2). W przypadku CDAI średnie zmiany najmniejszych kwadratów w porównaniu z wartościami wyjściowymi w porównaniu z placebo wynosiły -6,6 dla grupy 140 mg (P = 0,001) i -7,3 dla grupy 280 mg (P <0,001); dla DAS28 średnie zmiany najmniejszych kwadratów w porównaniu z wartościami wyjściowymi, w porównaniu z placebo, wynosiły -0,7 (P = 0,002) dla obu grup z grupy brodalumabu. Najmniejsze kwadraty oznaczają wyniki DAS28 w 12 tygodniu: 4,5 w obu grupach z brodalumabem i 5,2 w grupie placebo. Wśród pacjentów, u których wyjściowy wynik był większy niż 0 dla zapalenia palców i zapalenia przyczepów ścięgnistych, nie stwierdzono istotnych różnic w 12. tygodniu między grupą otrzymującą 140 mg brodalumabu lub grupą otrzymującą 280 mg brodalumabu, w porównaniu z grupą placebo, w poprawie. w daktylitis (-1,4 [P = 0,28] i -2,0 [P = 0,11] vs. -0,5) lub w zapaleniu entetitis (-0,7 [P = 0,84] i -1,2 [P = 0,18] vs. -0,6) (tabela 2) oraz tabelę S2 w dodatkowym dodatku).
W 12. tygodniu poszczególne komponenty ACR, w tym liczenie przetarć, liczba opuchniętych stawów oraz ogólna ocena aktywności choroby u pacjentów i lekarzy, wykazały istotną poprawę w grupie brodalumabu w porównaniu z grupą placebo (tabela S3 w dodatkowym dodatku ). Nie obserwowano istotnych różnic w globalnej ocenie bólu stawów, HAQ-DI i wskaźnika sedymentacji erytrocytów (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym) [przypisy: jomadent, cyprest, jomadent na włosy ]

 1. Patrycja
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: szczoteczki elektryczne do zębów[…]

 2. Mr. Lucky
  19 stycznia 2019

  pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

 3. Andrzej
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: tampony[…]

 4. Aleksander
  23 stycznia 2019

  Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne

Powiązane tematy z artykułem: cyprest jomadent unidox ulotka

Posted by on 6 września 2019

W 12-tygodniowym badaniu z randomizacją pacjenci zostali przydzieleni do przyjmowania brodalumabu w dawkach 140 lub 280 mg lub placebo w 1. dniu oraz w 1, 2, 4, 6, 8 i 10 tygodniu. W tygodniu 12 wizyty u pacjentów nie zaprzestali udziału w badaniu otrzymali ofertę brodalumabu otwartej próby w dawce 280 mg raz na 2 tygodnie do końca badania (jak wskazuje zacienienie). Paski I wskazują błędy standardowe. Pierwotny wynik, ACR 20 w 12 tygodniu, wystąpił u 21 pacjentów (37%) otrzymujących 140 mg brodalumabu (P = 0,03), u 22 pacjentów (39%) otrzymujących 280 mg brodalumabu (P = 0,02), aw 10 pacjenci (18%) otrzymujący placebo (tabela 2). W 24. tygodniu wskaźniki odpowiedzi ACR 20 w grupie leczonej brodalumabem w dawce 140 mg i grupie 280 mg wynosiły odpowiednio 51% i 64%, w porównaniu z 44% u pacjentów, którzy zmienili leczenie z placebo na 280 mg w grupie stosującej brodalumab w fazie rozszerzenia ( Figura 1A). Stawki odpowiedzi ACR 50 i ACR 70 również u legały poprawie podczas przedłużenia badania otwartego i utrzymywały się przez 52 tydzień w grupie otrzymującej brodalumab 140 mg (Figura 1B i 1C). Wskaźniki odpowiedzi ACR 70 nie różniły się istotnie pomiędzy grupami leczonymi.
Wyniki dla aktywności choroby (CDAI i DAS28) wykazały znaczną poprawę u pacjentów otrzymujących albo dawkę brodalumabu, w porównaniu z placebo, w 12. tygodniu (Tabela 2). W przypadku CDAI średnie zmiany najmniejszych kwadratów w porównaniu z wartościami wyjściowymi w porównaniu z placebo wynosiły -6,6 dla grupy 140 mg (P = 0,001) i -7,3 dla grupy 280 mg (P <0,001); dla DAS28 średnie zmiany najmniejszych kwadratów w porównaniu z wartościami wyjściowymi, w porównaniu z placebo, wynosiły -0,7 (P = 0,002) dla obu grup z grupy brodalumabu. Najmniejsze kwadraty oznaczają wyniki DAS28 w 12 tygodniu: 4,5 w obu grupach z brodalumabem i 5,2 w grupie placebo. Wśród pacjentów, u których wyjściowy wynik był większy niż 0 dla zapalenia palców i zapalenia przyczepów ścięgnistych, nie stwierdzono istotnych różnic w 12. tygodniu między grupą otrzymującą 140 mg brodalumabu lub grupą otrzymującą 280 mg brodalumabu, w porównaniu z grupą placebo, w poprawie. w daktylitis (-1,4 [P = 0,28] i -2,0 [P = 0,11] vs. -0,5) lub w zapaleniu entetitis (-0,7 [P = 0,84] i -1,2 [P = 0,18] vs. -0,6) (tabela 2) oraz tabelę S2 w dodatkowym dodatku).
W 12. tygodniu poszczególne komponenty ACR, w tym liczenie przetarć, liczba opuchniętych stawów oraz ogólna ocena aktywności choroby u pacjentów i lekarzy, wykazały istotną poprawę w grupie brodalumabu w porównaniu z grupą placebo (tabela S3 w dodatkowym dodatku ). Nie obserwowano istotnych różnic w globalnej ocenie bólu stawów, HAQ-DI i wskaźnika sedymentacji erytrocytów (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym) [przypisy: jomadent, cyprest, jomadent na włosy ]

 1. Patrycja
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: szczoteczki elektryczne do zębów[…]

 2. Mr. Lucky
  19 stycznia 2019

  pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

 3. Andrzej
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: tampony[…]

 4. Aleksander
  23 stycznia 2019

  Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne

Powiązane tematy z artykułem: cyprest jomadent unidox ulotka