Posted by on 18 września 2018

Wskutek tego uderzenia fali tętna zaczynają udzielać się wskaźnikowi i wywołują rytmiczne jego ruchy oscylacyjne. Gdy w miarę wtłaczania powietrza i wywieranego, przez co coraz większego ucisku tętnicy przez pelotkę osiągnie się największe wahania wskaźnika, ich rozmiar odczytuje się w mI na rurce kalibrowanej, a jednocześnie na manometrze odpowiadające mu największe ciśnienie, nazwane przez Schliego ciśnieniem najkorzystniejszym. Objętość odpowiadająca największemu wymiarowi wahań wskaźnika jest miarą prawdziwej wartości tętna (Vm1), tzn. ilości krwi przepływającej podczas każdego uderzenia tętna przez odcinek tętnicy szprychowej przykryty pelotką. Iloczyn ciśnienia najkorzystniejszego (Po cm rtęci) przez wielkość tętna (V m1) oraz przez ciężar właściwy rtęci 13, 6 świadczy o pracy tętna (A1), wyrażonej w gram centymetrach A1=PO. V. 13,6. Mnożąc pracę tętna (A1) przez jego częstość (f), otrzymujemy ilość pracy wykonywanej przez falę tętna w ciągu jednej minuty Am=A1f gem. Iloczyn od pomnożenia wielkości tętna (V) przez jego częstość (f) jest miarą wydajności krążenia (W) tętnicy szprychowej, tzn. objętości (wyrażonej w m1) krwi przepływającej pod pelotką w ciągu jednej minuty przez tętnicę zszprychową: W = V. l. (m1). [hasła pokrewne: okulary progresywne ceny, usg narządu ruchu, medi lab ]

Powiązane tematy z artykułem: medi lab okulary progresywne ceny usg narządu ruchu

Posted by on 18 września 2018

Wskutek tego uderzenia fali tętna zaczynają udzielać się wskaźnikowi i wywołują rytmiczne jego ruchy oscylacyjne. Gdy w miarę wtłaczania powietrza i wywieranego, przez co coraz większego ucisku tętnicy przez pelotkę osiągnie się największe wahania wskaźnika, ich rozmiar odczytuje się w mI na rurce kalibrowanej, a jednocześnie na manometrze odpowiadające mu największe ciśnienie, nazwane przez Schliego ciśnieniem najkorzystniejszym. Objętość odpowiadająca największemu wymiarowi wahań wskaźnika jest miarą prawdziwej wartości tętna (Vm1), tzn. ilości krwi przepływającej podczas każdego uderzenia tętna przez odcinek tętnicy szprychowej przykryty pelotką. Iloczyn ciśnienia najkorzystniejszego (Po cm rtęci) przez wielkość tętna (V m1) oraz przez ciężar właściwy rtęci 13, 6 świadczy o pracy tętna (A1), wyrażonej w gram centymetrach A1=PO. V. 13,6. Mnożąc pracę tętna (A1) przez jego częstość (f), otrzymujemy ilość pracy wykonywanej przez falę tętna w ciągu jednej minuty Am=A1f gem. Iloczyn od pomnożenia wielkości tętna (V) przez jego częstość (f) jest miarą wydajności krążenia (W) tętnicy szprychowej, tzn. objętości (wyrażonej w m1) krwi przepływającej pod pelotką w ciągu jednej minuty przez tętnicę zszprychową: W = V. l. (m1). [hasła pokrewne: okulary progresywne ceny, usg narządu ruchu, medi lab ]

Powiązane tematy z artykułem: medi lab okulary progresywne ceny usg narządu ruchu