Posted by on 9 września 2018

Nie zaobserwowano żadnych znaczących interakcji poza wskaźnikiem masy ciała. Wyniki bezpieczeństwa
Nie było znaczącej różnicy między grupą sitagliptyny a grupą placebo w odniesieniu do ogólnej częstości występowania zakażeń, raka, zgłoszonej miejscowo niewydolności nerek lub ciężkiej hipoglikemii. W dwóch badanych grupach pacjenci, którzy mieli co najmniej jeden ciężki epizod hipoglikemii, mieli dłuższy średni czas trwania cukrzycy i częściej przyjmowali insulinę. Potwierdzone zdarzenia ostrego zapalenia trzustki były niezbyt częste, ale częściej występowały w grupie sitagliptyny (23 zdarzenia [0,3%]) niż w grupie placebo (12 zdarzeń [0,2%]) (P = 0,07 w analizie zamiaru leczenia i P = 0,12 w analizie zgodnej z protokołem) (tabela S4 w dodatkowym dodatku 1). Potwierdzone raki trzustki były również niezbyt częste, ale rzadziej występowały w grupie sitagliptyny (9 zdarzeń [0,1%]) niż w grupie placebo (14 zdarzeń [0,2%]) (P = 0,32 w analizie zamiaru leczenia i P = 0,85 w analizie według protokołu) (Tabela 1).
Tabela 2. Tabela 2. Poważne zdarzenia niepożądane. Częstość zgonów z przyczyn pozakardio- logicznych wyniosła 2,3% w dwóch badanych grupach, bez znaczących różnic w poszczególnych przyczynach. Częstość zgonów z powodu infekcji wynosiła odpowiednio 0,6% i 0,7% w grupie przyjmującej sitagliptynę i grupie placebo. Nie stwierdzono klinicznie istotnych różnic w częstości występowania dodatkowych zdarzeń klinicznych będących przedmiotem zainteresowania lub poważnych zdarzeń niepożądanych (Tabela 2 i Tabela S5 w Dodatku 1).
Po 48 miesiącach średnia zmiana względem wartości wyjściowej eGFR była większa w grupie otrzymującej sitagliptynę niż w grupie placebo (odpowiednio -4,0 . 18,4 i -2,8 . 18,3 ml na minutę na 1,73 m2). Nieco niższy eGFR w grupie otrzymującej sitagliptynę pozostawał stały w stosunku do wszystkich wizyt po randomizacji, przy szacowanej średniej najmniejszych kwadratów różnicy wynoszącej -1,34 ml na minutę na 1,73 m2 (95% CI, -1,76 do -0,91; P <0,001).
Dyskusja
W naszym globalnym badaniu klinicznym, które przeprowadzono w warunkach zwykłej opieki u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ustaloną chorobą sercowo-naczyniową, stwierdziliśmy, że dodanie sitagliptyny do zwykłej opieki wśród pacjentów z wyrównaniem glikemicznym nie miało wpływu na częstość poważnych miażdżycowych zdarzeń sercowo-naczyniowych . Terapia sitagliptyną nie zmieniała wskaźników zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych ani z powodu zgonu z przyczyn innych niż sercowo-naczyniowych. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami pod względem konkretnych przyczyn zgonu, w tym zakażeń.
Leczenie sitagliptyną nie wiązało się ze zmianami w częstości hospitalizacji z powodu niewydolności serca (współczynnik ryzyka 1,00), jak sugerowano w badaniach innych inhibitorów DPP-4. 9,10 Nie było również różnic między grupami w złożony wynik hospitalizacji z powodu niewydolności serca lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.
Nie obserwowano istotnego zwiększenia częstości występowania ciężkiej hipoglikemii wśród pacjentów z grupy sitagliptyny w porównaniu z grupą placebo. Mniejsza liczba pacjentów w grupie przyjmującej sitagliptynę wymagała stosowania dodatkowych leków przeciwhiperglikemicznych lub długotrwałej insulinoterapii w okresie badania.
Wyrażano obawy dotyczące możliwego związku między terapiami opartymi na inkretynie a niekorzystnymi działaniami trzustkowymi.15 Chociaż ostre zapalenie trzustki występowało niezbyt często, występowało częściej w grupie leczonej sitagliptyną, ale różnica nie była znacząca.
[patrz też: usuwanie naczynek warszawa, medi lab, skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: medi lab skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne usuwanie naczynek warszawa

Posted by on 9 września 2018

Nie zaobserwowano żadnych znaczących interakcji poza wskaźnikiem masy ciała. Wyniki bezpieczeństwa
Nie było znaczącej różnicy między grupą sitagliptyny a grupą placebo w odniesieniu do ogólnej częstości występowania zakażeń, raka, zgłoszonej miejscowo niewydolności nerek lub ciężkiej hipoglikemii. W dwóch badanych grupach pacjenci, którzy mieli co najmniej jeden ciężki epizod hipoglikemii, mieli dłuższy średni czas trwania cukrzycy i częściej przyjmowali insulinę. Potwierdzone zdarzenia ostrego zapalenia trzustki były niezbyt częste, ale częściej występowały w grupie sitagliptyny (23 zdarzenia [0,3%]) niż w grupie placebo (12 zdarzeń [0,2%]) (P = 0,07 w analizie zamiaru leczenia i P = 0,12 w analizie zgodnej z protokołem) (tabela S4 w dodatkowym dodatku 1). Potwierdzone raki trzustki były również niezbyt częste, ale rzadziej występowały w grupie sitagliptyny (9 zdarzeń [0,1%]) niż w grupie placebo (14 zdarzeń [0,2%]) (P = 0,32 w analizie zamiaru leczenia i P = 0,85 w analizie według protokołu) (Tabela 1).
Tabela 2. Tabela 2. Poważne zdarzenia niepożądane. Częstość zgonów z przyczyn pozakardio- logicznych wyniosła 2,3% w dwóch badanych grupach, bez znaczących różnic w poszczególnych przyczynach. Częstość zgonów z powodu infekcji wynosiła odpowiednio 0,6% i 0,7% w grupie przyjmującej sitagliptynę i grupie placebo. Nie stwierdzono klinicznie istotnych różnic w częstości występowania dodatkowych zdarzeń klinicznych będących przedmiotem zainteresowania lub poważnych zdarzeń niepożądanych (Tabela 2 i Tabela S5 w Dodatku 1).
Po 48 miesiącach średnia zmiana względem wartości wyjściowej eGFR była większa w grupie otrzymującej sitagliptynę niż w grupie placebo (odpowiednio -4,0 . 18,4 i -2,8 . 18,3 ml na minutę na 1,73 m2). Nieco niższy eGFR w grupie otrzymującej sitagliptynę pozostawał stały w stosunku do wszystkich wizyt po randomizacji, przy szacowanej średniej najmniejszych kwadratów różnicy wynoszącej -1,34 ml na minutę na 1,73 m2 (95% CI, -1,76 do -0,91; P <0,001).
Dyskusja
W naszym globalnym badaniu klinicznym, które przeprowadzono w warunkach zwykłej opieki u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ustaloną chorobą sercowo-naczyniową, stwierdziliśmy, że dodanie sitagliptyny do zwykłej opieki wśród pacjentów z wyrównaniem glikemicznym nie miało wpływu na częstość poważnych miażdżycowych zdarzeń sercowo-naczyniowych . Terapia sitagliptyną nie zmieniała wskaźników zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych ani z powodu zgonu z przyczyn innych niż sercowo-naczyniowych. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami pod względem konkretnych przyczyn zgonu, w tym zakażeń.
Leczenie sitagliptyną nie wiązało się ze zmianami w częstości hospitalizacji z powodu niewydolności serca (współczynnik ryzyka 1,00), jak sugerowano w badaniach innych inhibitorów DPP-4. 9,10 Nie było również różnic między grupami w złożony wynik hospitalizacji z powodu niewydolności serca lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.
Nie obserwowano istotnego zwiększenia częstości występowania ciężkiej hipoglikemii wśród pacjentów z grupy sitagliptyny w porównaniu z grupą placebo. Mniejsza liczba pacjentów w grupie przyjmującej sitagliptynę wymagała stosowania dodatkowych leków przeciwhiperglikemicznych lub długotrwałej insulinoterapii w okresie badania.
Wyrażano obawy dotyczące możliwego związku między terapiami opartymi na inkretynie a niekorzystnymi działaniami trzustkowymi.15 Chociaż ostre zapalenie trzustki występowało niezbyt często, występowało częściej w grupie leczonej sitagliptyną, ale różnica nie była znacząca.
[patrz też: usuwanie naczynek warszawa, medi lab, skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: medi lab skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne usuwanie naczynek warszawa

Posted by on 7 września 2018

Nie zaobserwowano żadnych znaczących interakcji poza wskaźnikiem masy ciała. Wyniki bezpieczeństwa
Nie było znaczącej różnicy między grupą sitagliptyny a grupą placebo w odniesieniu do ogólnej częstości występowania zakażeń, raka, zgłoszonej miejscowo niewydolności nerek lub ciężkiej hipoglikemii. W dwóch badanych grupach pacjenci, którzy mieli co najmniej jeden ciężki epizod hipoglikemii, mieli dłuższy średni czas trwania cukrzycy i częściej przyjmowali insulinę. Potwierdzone zdarzenia ostrego zapalenia trzustki były niezbyt częste, ale częściej występowały w grupie sitagliptyny (23 zdarzenia [0,3%]) niż w grupie placebo (12 zdarzeń [0,2%]) (P = 0,07 w analizie zamiaru leczenia i P = 0,12 w analizie zgodnej z protokołem) (tabela S4 w dodatkowym dodatku 1). Potwierdzone raki trzustki były również niezbyt częste, ale rzadziej występowały w grupie sitagliptyny (9 zdarzeń [0,1%]) niż w grupie placebo (14 zdarzeń [0,2%]) (P = 0,32 w analizie zamiaru leczenia i P = 0,85 w analizie według protokołu) (Tabela 1).
Tabela 2. Tabela 2.

(więcej…)

Be the first to comment.

Powiązane tematy z artykułem: okulary progresywne ceny psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa usuwanie naczynek warszawa