Posted by on 8 września 2019

Dla czterech pacjentów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba, płyn mózgowo-rdzeniowy uzyskano dwukrotnie; jednakże tylko wyniki RT-QuIC z próbki płynu mózgowo-rdzeniowego, która została pobrana najbliżej do pobrania błony węchowej zostały wykorzystane do obliczenia czułości RT-QuIC. Pęcherzyki węchowe w rozcieńczeniach 1: 250 stały się dodatnimi znacznie szybciej niż wszystkie z wyjątkiem jednej nierozcieńczonej próbki płynu mózgowo-rdzeniowego od tych samych pacjentów (Figura 1A i Fig. Od S4A do S4N w Dodatku Aneks). Ponadto, średnia względna fluorescencja ThT w naszym wyznaczonym czasie odcięcia (50 godzin dla błony węchowej i 90 godzin dla płynu mózgowo-rdzeniowego) była znacząco wyższa w próbkach błony węchowej niż w próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego (P <0,001 przy zastosowaniu niesparowanego test t). Stężenia nasion w próbkach od pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba
Analiza RT-QuIC rozcieńczenia koń cowego punktu końcowego 18 próbek błony węchowej (7 próbek), próbek tkanki mózgowej (12) i płynu mózgowo-rdzeniowego (2) wskazała, że stężenia dawek zaszczepiających dały w 50% reakcje z powtórzeniami w teście dodatnim (SD50) ) dla tych próbek wynosiły od 3,4 do 4,1 log10 SD50 na mikrolitr peletek wypełnionych błony węchowej, 7,2 do 8,95 log10 SD50 na miligram tkanki mózgowej i 0,2 do 0,5 (tj. <0,1 log10) SD50 na mikrolitr płynu mózgowo-rdzeniowego. Zatem stężenia wysiewu dla błony węchowej były pośrednie między wartościami dla płynu mózgowo-rdzeniowego i dla tkanki mózgowej. Biorąc pod uwagę, że próbki ze szczoteczką węchową dały spakowane peletki o objętości większej niż 50 ?l, całkowita liczba nasion prionów Creutzfeldta-Jakoba uchwyconych przez poszczególne szczotkowanie mieściła się w zakresie od około 105 do 107.
Dyskusja
Wysoka czułość i swoistość testu RT-QuIC szczotkowania nosa w identyfikacji pacjent ów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba wskazują, że ta procedura może być przydatna do ustalenia ostatecznej diagnozy choroby Creutzfeldta-Jakoba u żywych pacjentów. Próbki błony śluzowej nabłonka dały znacznie silniejsze odpowiedzi RT-QuIC niż próbki płynu mózgowo-rdzeniowego otrzymane od tych samych pacjentów, a odpowiedzi RT-QuIC uzyskano w krótszym czasie (50 godzin w porównaniu do 90 godzin) (Figura i Fig. S4 w Dodatku Dodatek). Ponadto do tej pory ogólna wrażliwość testu RT-QuIC na błony węchowe w diagnostyce sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba wydaje się być większa niż w przypadku testu RT-QuIC w płynie mózgowo-rdzeniowym u tych samych pacjentów. [hasła pokrewne: schizofrenia rezydualna, cyprest, visaksinum ]

 1. Marbles
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do testy konsumenckie żywności[…]

 2. Pusher
  19 stycznia 2019

  Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

 3. Little General
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do psycholog poznań[…]

 4. New Cycle
  23 stycznia 2019

  Nie ma czegoś takiego, jak „medycyna alternatywna”

Powiązane tematy z artykułem: cyprest schizofrenia rezydualna visaksinum

Posted by on 8 września 2019

Dla czterech pacjentów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba, płyn mózgowo-rdzeniowy uzyskano dwukrotnie; jednakże tylko wyniki RT-QuIC z próbki płynu mózgowo-rdzeniowego, która została pobrana najbliżej do pobrania błony węchowej zostały wykorzystane do obliczenia czułości RT-QuIC. Pęcherzyki węchowe w rozcieńczeniach 1: 250 stały się dodatnimi znacznie szybciej niż wszystkie z wyjątkiem jednej nierozcieńczonej próbki płynu mózgowo-rdzeniowego od tych samych pacjentów (Figura 1A i Fig. Od S4A do S4N w Dodatku Aneks). Ponadto, średnia względna fluorescencja ThT w naszym wyznaczonym czasie odcięcia (50 godzin dla błony węchowej i 90 godzin dla płynu mózgowo-rdzeniowego) była znacząco wyższa w próbkach błony węchowej niż w próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego (P <0,001 przy zastosowaniu niesparowanego test t). Stężenia nasion w próbkach od pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba
Analiza RT-QuIC rozcieńczenia koń cowego punktu końcowego 18 próbek błony węchowej (7 próbek), próbek tkanki mózgowej (12) i płynu mózgowo-rdzeniowego (2) wskazała, że stężenia dawek zaszczepiających dały w 50% reakcje z powtórzeniami w teście dodatnim (SD50) ) dla tych próbek wynosiły od 3,4 do 4,1 log10 SD50 na mikrolitr peletek wypełnionych błony węchowej, 7,2 do 8,95 log10 SD50 na miligram tkanki mózgowej i 0,2 do 0,5 (tj. <0,1 log10) SD50 na mikrolitr płynu mózgowo-rdzeniowego. Zatem stężenia wysiewu dla błony węchowej były pośrednie między wartościami dla płynu mózgowo-rdzeniowego i dla tkanki mózgowej. Biorąc pod uwagę, że próbki ze szczoteczką węchową dały spakowane peletki o objętości większej niż 50 ?l, całkowita liczba nasion prionów Creutzfeldta-Jakoba uchwyconych przez poszczególne szczotkowanie mieściła się w zakresie od około 105 do 107.
Dyskusja
Wysoka czułość i swoistość testu RT-QuIC szczotkowania nosa w identyfikacji pacjent ów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba wskazują, że ta procedura może być przydatna do ustalenia ostatecznej diagnozy choroby Creutzfeldta-Jakoba u żywych pacjentów. Próbki błony śluzowej nabłonka dały znacznie silniejsze odpowiedzi RT-QuIC niż próbki płynu mózgowo-rdzeniowego otrzymane od tych samych pacjentów, a odpowiedzi RT-QuIC uzyskano w krótszym czasie (50 godzin w porównaniu do 90 godzin) (Figura i Fig. S4 w Dodatku Dodatek). Ponadto do tej pory ogólna wrażliwość testu RT-QuIC na błony węchowe w diagnostyce sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba wydaje się być większa niż w przypadku testu RT-QuIC w płynie mózgowo-rdzeniowym u tych samych pacjentów. [hasła pokrewne: schizofrenia rezydualna, cyprest, visaksinum ]

 1. Marbles
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do testy konsumenckie żywności[…]

 2. Pusher
  19 stycznia 2019

  Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

 3. Little General
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do psycholog poznań[…]

 4. New Cycle
  23 stycznia 2019

  Nie ma czegoś takiego, jak „medycyna alternatywna”

Powiązane tematy z artykułem: cyprest schizofrenia rezydualna visaksinum