Posted by on 8 września 2019

Dziedziczony CJD odnosi się do pacjentów z genetyczną mutacją E200K PRNP wywołującą CJD. Wszystkie próbki OM i płynu mózgowo-rdzeniowego uzyskane od pacjentów z CJD i kontroli zostały odzwierciedlone w tych danych. Całkowita liczba próbek płynu mózgowo-rdzeniowego u pacjentów z CJD (34) nie obejmuje próbki od jednego pacjenta (pacjent 31, CSF nie testowany) i obejmuje wyniki z dwóch nakłuć lędźwiowych u czterech pacjentów z CJD. Ocenione zgodnie z kryteriami opisanymi w sekcji Metody w dodatkowym dodatku, pozytywne reakcje RT-QuIC obserwowano w rozcieńczeniach 1: 250 próbek błony węchowej od 15 z 15 pacjentów z określoną sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, 13 z 14 z prawdopodobnymi sporadyczna choroba Creutzfeldta-Jakoba i 2 z 2 z wrodzoną chorobą Creutzfeldta-Jakoba (E200K) (Tabela 2). Poszczególne ślady RT-QuIC od pierwszych 14 pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba pokazano na Figurach od S4A do S4N w dodatkowy m dodatku, a ślady uśrednione ze wszystkich przypadków sporadycznych i dziedzicznych (E200K) choroby Creutzfeldta-Jakoba przedstawiono na rysunku 1A. Natomiast próbki błony węchowej ze wszystkich 43 pacjentów kontrolnych bez choroby Creutzfeldta-Jakoba były ujemne względem RT-QuIC w tym samym rozcieńczeniu (Figura 1A i 1B oraz Tabela 2 i Fig. S4O i S4P w Dodatku Uzupełniającym). Ostateczne średnie znormalizowane odczyty fluorescencji ThT po 50 godzinach od czterech powtórzeń reakcji w próbkach od wszystkich pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba i kontrole bez choroby Creutzfeldta-Jakoba są pokazane na Figurze 1B. Pojedynczy pacjent z pozorną chorobą Creutzfeldta-Jakoba (pacjent 29), u którego ani błona węchowa ani próbki płynu mózgowo-rdzeniowego nie wykazywały dodatniej reakcji RT-QuIC (Figura 1B i Tabela 1) otrzymali diagnozę prawdopodobnej choroby Creutzfeldta-Jakoba na podstawie ustalonej kryteriów i miał poziomy białka tau i 14-3- 3, które były typowe dla sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba. Ogólnie, uzyskaliśmy 30 pozytywnych testów RT-QuIC od 31 pacjentów z pozorną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, reprezentujących szacunkową wrażliwość na poziomie 97% (95% przedział ufności [CI], 82 do 100) w celu odróżnienia pacjentów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba od tych pacjentów. bez choroby. Gdyby wziąć pod uwagę tylko określone przypadki sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba, szacowana wrażliwość wynosiłaby 100% (95% CI, 75 do 100). Negatywne testy wszystkich 43 pacjentów z grupy kontrolnej bez choroby Creutzfeldta-Jakoba wykazały swoistość 100% (95% CI, 90 do 100).
RT-QuIC Analiza płynu mózgowo-rdzeniowego
W przeciwieństwie do wyników analizy RT-QuIC próbek błony węchowej, analiza RT-QuIC próbek płynu mózgowo-rdzeniowego miała czułość 77% (95% CI, 57 do 89), z 23 RT-QuIC-dodatnimi reakcjami w 30 próbkach. od pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfel dta-Jakoba i ze swoistością 100% (95% CI, od 90 do 100), z 46 reakcjami RT-QuIC-ujemnymi w 46 próbkach od pacjentów bez choroby Creutzfeldta-Jakoba (Figura i Tabela i Tabela 2 i ryc [przypisy: vitalabo cennik, spłycenie fizjologicznej lordozy, miladent ]

 1. Woo Woo
  15 stycznia 2019

  Z tych warzyw piję sok który wyciskam

 2. Ida
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Ginekolog Opole[…]

 3. Toe
  19 stycznia 2019

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

 4. Disco Potato
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: serwis ekspresów do kawy warszawa[…]

 5. Robert
  23 stycznia 2019

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

Powiązane tematy z artykułem: miladent spłycenie fizjologicznej lordozy vitalabo cennik

Posted by on 8 września 2019

Dziedziczony CJD odnosi się do pacjentów z genetyczną mutacją E200K PRNP wywołującą CJD. Wszystkie próbki OM i płynu mózgowo-rdzeniowego uzyskane od pacjentów z CJD i kontroli zostały odzwierciedlone w tych danych. Całkowita liczba próbek płynu mózgowo-rdzeniowego u pacjentów z CJD (34) nie obejmuje próbki od jednego pacjenta (pacjent 31, CSF nie testowany) i obejmuje wyniki z dwóch nakłuć lędźwiowych u czterech pacjentów z CJD. Ocenione zgodnie z kryteriami opisanymi w sekcji Metody w dodatkowym dodatku, pozytywne reakcje RT-QuIC obserwowano w rozcieńczeniach 1: 250 próbek błony węchowej od 15 z 15 pacjentów z określoną sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, 13 z 14 z prawdopodobnymi sporadyczna choroba Creutzfeldta-Jakoba i 2 z 2 z wrodzoną chorobą Creutzfeldta-Jakoba (E200K) (Tabela 2). Poszczególne ślady RT-QuIC od pierwszych 14 pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba pokazano na Figurach od S4A do S4N w dodatkowy m dodatku, a ślady uśrednione ze wszystkich przypadków sporadycznych i dziedzicznych (E200K) choroby Creutzfeldta-Jakoba przedstawiono na rysunku 1A. Natomiast próbki błony węchowej ze wszystkich 43 pacjentów kontrolnych bez choroby Creutzfeldta-Jakoba były ujemne względem RT-QuIC w tym samym rozcieńczeniu (Figura 1A i 1B oraz Tabela 2 i Fig. S4O i S4P w Dodatku Uzupełniającym). Ostateczne średnie znormalizowane odczyty fluorescencji ThT po 50 godzinach od czterech powtórzeń reakcji w próbkach od wszystkich pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba i kontrole bez choroby Creutzfeldta-Jakoba są pokazane na Figurze 1B. Pojedynczy pacjent z pozorną chorobą Creutzfeldta-Jakoba (pacjent 29), u którego ani błona węchowa ani próbki płynu mózgowo-rdzeniowego nie wykazywały dodatniej reakcji RT-QuIC (Figura 1B i Tabela 1) otrzymali diagnozę prawdopodobnej choroby Creutzfeldta-Jakoba na podstawie ustalonej kryteriów i miał poziomy białka tau i 14-3- 3, które były typowe dla sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba. Ogólnie, uzyskaliśmy 30 pozytywnych testów RT-QuIC od 31 pacjentów z pozorną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, reprezentujących szacunkową wrażliwość na poziomie 97% (95% przedział ufności [CI], 82 do 100) w celu odróżnienia pacjentów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba od tych pacjentów. bez choroby. Gdyby wziąć pod uwagę tylko określone przypadki sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba, szacowana wrażliwość wynosiłaby 100% (95% CI, 75 do 100). Negatywne testy wszystkich 43 pacjentów z grupy kontrolnej bez choroby Creutzfeldta-Jakoba wykazały swoistość 100% (95% CI, 90 do 100).
RT-QuIC Analiza płynu mózgowo-rdzeniowego
W przeciwieństwie do wyników analizy RT-QuIC próbek błony węchowej, analiza RT-QuIC próbek płynu mózgowo-rdzeniowego miała czułość 77% (95% CI, 57 do 89), z 23 RT-QuIC-dodatnimi reakcjami w 30 próbkach. od pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfel dta-Jakoba i ze swoistością 100% (95% CI, od 90 do 100), z 46 reakcjami RT-QuIC-ujemnymi w 46 próbkach od pacjentów bez choroby Creutzfeldta-Jakoba (Figura i Tabela i Tabela 2 i ryc [przypisy: vitalabo cennik, spłycenie fizjologicznej lordozy, miladent ]

 1. Woo Woo
  15 stycznia 2019

  Z tych warzyw piję sok który wyciskam

 2. Ida
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Ginekolog Opole[…]

 3. Toe
  19 stycznia 2019

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

 4. Disco Potato
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: serwis ekspresów do kawy warszawa[…]

 5. Robert
  23 stycznia 2019

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

Powiązane tematy z artykułem: miladent spłycenie fizjologicznej lordozy vitalabo cennik