Posted by on 16 września 2018

Zwiększona fluorescencja wskazuje na tworzenie włókienek amyloidu przez początkowo monomeryczny rPrPSen. W przypadku obu rozcieńczeń homogenatu mózgu zaobserwowano podobną kinetykę, gdy homogenaty mózgu rozcieńczono w tym samym buforze bez żadnej błony węchowej, co wskazuje, że składniki błony węchowej (rozcieńczone w skali 1: 250) nie hamowały RT-QuIC. Endogenna aktywność wysiewu błony śluzowej
Analiza rozcieńczenia RT-QuIC próbki ze szczoteczką węchową od chorego ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba wykazała, że wszystkie cztery reakcje powtórzenia, które były zaszczepione 1: 250 i rozcieńczeniami 1: 2500 osadu pachwiny węchowej dały silną dodatnią ThT w ciągu 30 godzin (Rys. S3 w Uzupełniającym dodatku). Rozcieńczenie 1: 25,000 było ThT-dodatnie w dwóch z czterech powtórzeń studzienek w ciągu około 50 godzin. Natomiast żadne z tych samych rozcieńczeń próbki błony węchowej od pacjentów bez choroby Cr eutzfeldta-Jakoba nie dało pozytywnych reakcji w ciągu 60 godzin. Dane te wskazywały, że pęczki błony węchowej od pacjenta ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba miały kilka log10 aktywności wysiewania RT-QuIC (patrz również poniżej).
Następnie przebadaliśmy ślepe zestawy próbek składające się z 74 próbek błony węchowej od pacjentów z określoną sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba (15 próbek), prawdopodobnie sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba (14) lub dziedziczną mutacją (mutacja E200K PRNP) Creutzfeldta-Jakoba (2) oraz z kontroli negatywnej bez choroby Creutzfeldta-Jakoba (43). Tabela podsumowuje cechy demograficzne i kliniczne pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, jak również wyniki MRI, elektroencefalografii i analizy płynu mózgowo-rdzeniowego. Pacjenci ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba mieli MM, MV lub VV przy reszcie 129 sekwencji PrP i albo typu albo typu 2 PrPCJD, zgodnie z późniejszą oc eną tkanki mózgowej.
Ryc. 1. Wyniki badań drgań wywołanych trzęsieniem ziemi w czasie rzeczywistym (RT-QuIC). Badania próbek błony śluzowej (OM) i płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF). Panel A pokazuje średnie procentowe odczyty fluorescencji Tioflawiny T (ThT) z czterech powtórzeń reakcji (znormalizowane jak opisano w sekcji Metody), określone w próbkach OM i CSF od pacjentów z możliwą, prawdopodobną lub określoną chorobą Creutzfeldta-Jakoba i z kontroli. bez choroby Creutzfeldta-Jakoba. Średnie (grube linie) ze standardowymi odchyleniami (cienkie linie) tych średnich są przedstawione jako funkcja czasu reakcji RT-QuIC. Panel B pokazuje końcowe średnie odczyty fluorescencji ThT dla każdej osoby z chorobą Creutzfeldta-Jakoba (CJD) i dla każdej kontroli z chorobą neurologiczną inną niż choroba Creutzfeldta-Jakoba (inna choroba neurologiczna [OND]) lub bez choroby neurologicznej (NND ) w ciągu 50 godzin (próbki OM) lub 90 godzin (próbki CSF) [hasła pokrewne: stomatolog dla dzieci warszawa, psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa, okulary progresywne ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: okulary progresywne ceny psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa stomatolog dla dzieci warszawa

Posted by on 16 września 2018

Zwiększona fluorescencja wskazuje na tworzenie włókienek amyloidu przez początkowo monomeryczny rPrPSen. W przypadku obu rozcieńczeń homogenatu mózgu zaobserwowano podobną kinetykę, gdy homogenaty mózgu rozcieńczono w tym samym buforze bez żadnej błony węchowej, co wskazuje, że składniki błony węchowej (rozcieńczone w skali 1: 250) nie hamowały RT-QuIC. Endogenna aktywność wysiewu błony śluzowej
Analiza rozcieńczenia RT-QuIC próbki ze szczoteczką węchową od chorego ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba wykazała, że wszystkie cztery reakcje powtórzenia, które były zaszczepione 1: 250 i rozcieńczeniami 1: 2500 osadu pachwiny węchowej dały silną dodatnią ThT w ciągu 30 godzin (Rys. S3 w Uzupełniającym dodatku). Rozcieńczenie 1: 25,000 było ThT-dodatnie w dwóch z czterech powtórzeń studzienek w ciągu około 50 godzin. Natomiast żadne z tych samych rozcieńczeń próbki błony węchowej od pacjentów bez choroby Cr eutzfeldta-Jakoba nie dało pozytywnych reakcji w ciągu 60 godzin. Dane te wskazywały, że pęczki błony węchowej od pacjenta ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba miały kilka log10 aktywności wysiewania RT-QuIC (patrz również poniżej).
Następnie przebadaliśmy ślepe zestawy próbek składające się z 74 próbek błony węchowej od pacjentów z określoną sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba (15 próbek), prawdopodobnie sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba (14) lub dziedziczną mutacją (mutacja E200K PRNP) Creutzfeldta-Jakoba (2) oraz z kontroli negatywnej bez choroby Creutzfeldta-Jakoba (43). Tabela podsumowuje cechy demograficzne i kliniczne pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, jak również wyniki MRI, elektroencefalografii i analizy płynu mózgowo-rdzeniowego. Pacjenci ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba mieli MM, MV lub VV przy reszcie 129 sekwencji PrP i albo typu albo typu 2 PrPCJD, zgodnie z późniejszą oc eną tkanki mózgowej.
Ryc. 1. Wyniki badań drgań wywołanych trzęsieniem ziemi w czasie rzeczywistym (RT-QuIC). Badania próbek błony śluzowej (OM) i płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF). Panel A pokazuje średnie procentowe odczyty fluorescencji Tioflawiny T (ThT) z czterech powtórzeń reakcji (znormalizowane jak opisano w sekcji Metody), określone w próbkach OM i CSF od pacjentów z możliwą, prawdopodobną lub określoną chorobą Creutzfeldta-Jakoba i z kontroli. bez choroby Creutzfeldta-Jakoba. Średnie (grube linie) ze standardowymi odchyleniami (cienkie linie) tych średnich są przedstawione jako funkcja czasu reakcji RT-QuIC. Panel B pokazuje końcowe średnie odczyty fluorescencji ThT dla każdej osoby z chorobą Creutzfeldta-Jakoba (CJD) i dla każdej kontroli z chorobą neurologiczną inną niż choroba Creutzfeldta-Jakoba (inna choroba neurologiczna [OND]) lub bez choroby neurologicznej (NND ) w ciągu 50 godzin (próbki OM) lub 90 godzin (próbki CSF) [hasła pokrewne: stomatolog dla dzieci warszawa, psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa, okulary progresywne ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: okulary progresywne ceny psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa stomatolog dla dzieci warszawa