Posted by on 9 września 2019

Tutaj opisujemy znacznie bezpieczniejszą i mniej inwazyjną procedurę szczotkowania nosa, która pozwala na łagodne gromadzenie błony węchowej z dużej powierzchni nabłonka węchowego. W tym badaniu ocenialiśmy, jak dobrze analiza RT-QuIC szczoteczek do węchowej błony śluzowej mogła rozróżnić pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba od osób kontrolnych, które nie chorowały. Metody
Pacjenci z chorobą Creutzfeldta-Jakoba i kontrolami
Charakterystyka demograficzna, profile kliniczne, czynniki diagnostyczne i konwersja wywołana trzęsieniem w czasie rzeczywistym (RT-QuIC) Analizy pacjentów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba. Wyniki testów RT-QuIC próbek płynu błony śluzowej i płynu mózgowo-rdzeniowego. Użyliśmy różnych testów (Tabela 1) do klasyfikacji 31 pacjentów z szybko postępującą demencją, którzy zostali skierowani do naszych instytucji przez swoich lekarzy leczących z różnych regionów Włoch z powodu mo żliwej lub prawdopodobnej choroby Creutzfeldta-Jakoba. Stwierdzono następnie, że dwóch pacjentów odziedziczyło chorobę Creutzfeldta-Jakoba wynikającą z mutacji E200K PRNP. W momencie skierowania i w trakcie obserwacji wszyscy pacjenci zostali sklasyfikowani zgodnie z uaktualnionymi klinicznymi kryteriami diagnostycznymi. 5 Kontrola śluzówki węchowej obejmowała 12 pacjentów z innymi zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera lub choroba Parkinsona (8 kobiet i 4 mężczyzn; ? SD] wiek, 70,8 ? 8,8 lat, zakres od 48 do 82) i 31 osób bez zaburzeń neurologicznych (11 kobiet i 20 mężczyzn, średni wiek, 52,1 ? 15,0 lat, zakres, 24 do 81), którzy w większości przypadków byli , w odniesieniu do kliniki ucha, nosa i gardła do innych celów.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w Istituto Superiore di Sanit (Włochy), która jest uznawana przez Urząd ds. Ochrony Ludzkich Protektorów amerykańskieg o Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Świadoma zgoda na udział w badaniach została uzyskana zgodnie z Deklaracją Helsińską i Protokołem dodatkowym do Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie, dotyczącej badań biomedycznych. Całe pobranie próbki błony węchowej wykonano po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody od każdego pacjenta lub przedstawiciela pacjenta. Analizy okazów ludzkich, które zostały wykonane w Narodowym Instytucie Alergii i Chorób Zakaźnych, przeprowadzono w ramach Zwolnienia 11517 w celu wykorzystania zakodowanych próbek z National Institutes of Health Office of Human Studies Research Protections.
Tkanka mózgowa
Próbki tkanki mózgowej uzyskano podczas sekcji zwłok od 15 pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba i poddano je badaniom neuropatologicznym i analizom biochemicznym [hasła pokrewne: miladent, pojemnosc minutowa serca, sitagliptyna ]

 1. Józef
  19 stycznia 2019

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

 2. Midas
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: ortodonta Bytom[…]

 3. Tan Stallion
  23 stycznia 2019

  Co z suplementami diety zalecanymi

Powiązane tematy z artykułem: kermuren plus miladent sitagliptyna

Posted by on 9 września 2019

Tutaj opisujemy znacznie bezpieczniejszą i mniej inwazyjną procedurę szczotkowania nosa, która pozwala na łagodne gromadzenie błony węchowej z dużej powierzchni nabłonka węchowego. W tym badaniu ocenialiśmy, jak dobrze analiza RT-QuIC szczoteczek do węchowej błony śluzowej mogła rozróżnić pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba od osób kontrolnych, które nie chorowały. Metody
Pacjenci z chorobą Creutzfeldta-Jakoba i kontrolami
Charakterystyka demograficzna, profile kliniczne, czynniki diagnostyczne i konwersja wywołana trzęsieniem w czasie rzeczywistym (RT-QuIC) Analizy pacjentów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba. Wyniki testów RT-QuIC próbek płynu błony śluzowej i płynu mózgowo-rdzeniowego. Użyliśmy różnych testów (Tabela 1) do klasyfikacji 31 pacjentów z szybko postępującą demencją, którzy zostali skierowani do naszych instytucji przez swoich lekarzy leczących z różnych regionów Włoch z powodu mo żliwej lub prawdopodobnej choroby Creutzfeldta-Jakoba. Stwierdzono następnie, że dwóch pacjentów odziedziczyło chorobę Creutzfeldta-Jakoba wynikającą z mutacji E200K PRNP. W momencie skierowania i w trakcie obserwacji wszyscy pacjenci zostali sklasyfikowani zgodnie z uaktualnionymi klinicznymi kryteriami diagnostycznymi. 5 Kontrola śluzówki węchowej obejmowała 12 pacjentów z innymi zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera lub choroba Parkinsona (8 kobiet i 4 mężczyzn; ? SD] wiek, 70,8 ? 8,8 lat, zakres od 48 do 82) i 31 osób bez zaburzeń neurologicznych (11 kobiet i 20 mężczyzn, średni wiek, 52,1 ? 15,0 lat, zakres, 24 do 81), którzy w większości przypadków byli , w odniesieniu do kliniki ucha, nosa i gardła do innych celów.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w Istituto Superiore di Sanit (Włochy), która jest uznawana przez Urząd ds. Ochrony Ludzkich Protektorów amerykańskieg o Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Świadoma zgoda na udział w badaniach została uzyskana zgodnie z Deklaracją Helsińską i Protokołem dodatkowym do Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie, dotyczącej badań biomedycznych. Całe pobranie próbki błony węchowej wykonano po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody od każdego pacjenta lub przedstawiciela pacjenta. Analizy okazów ludzkich, które zostały wykonane w Narodowym Instytucie Alergii i Chorób Zakaźnych, przeprowadzono w ramach Zwolnienia 11517 w celu wykorzystania zakodowanych próbek z National Institutes of Health Office of Human Studies Research Protections.
Tkanka mózgowa
Próbki tkanki mózgowej uzyskano podczas sekcji zwłok od 15 pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba i poddano je badaniom neuropatologicznym i analizom biochemicznym [hasła pokrewne: miladent, pojemnosc minutowa serca, sitagliptyna ]

 1. Józef
  19 stycznia 2019

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

 2. Midas
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: ortodonta Bytom[…]

 3. Tan Stallion
  23 stycznia 2019

  Co z suplementami diety zalecanymi

Powiązane tematy z artykułem: kermuren plus miladent sitagliptyna