Bezpieczeństwo stosowania metoklopramidu w pierwszym trymestrze ciąży ad 6

wrz.. 1, 2019 by

Częstość występowania wrodzonych wad wrodzonych u niemowląt urodzonych przez te matki wynosiła 3,8% (29 niemowląt), w porównaniu do 4,9% (3834 niemowląt) w grupie nieeksponowanej (skorygowany iloraz szans, 0,76; 95% CI,

FDA jako agencja zdrowia publicznego

wrz.. 1, 2019 by

Nieco ponad sto lat temu, zaniepokojony potencjalnymi zagrożeniami związanymi z konserwantami żywności, takimi jak formaldehyd, Kongres minął, a prezydent Theodore Roosevelt podpisał ustawę o czystej żywności i lekach. Ustawa miała

Randomizowany Trial Terapii dla Cukrzycy Typu 2 i Chorób Tętnicy Wieńcowej

wrz.. 1, 2019 by

Nie ustalono optymalnego leczenia u pacjentów z cukrzycą typu 2 i stabilną chorobą niedokrwienną serca. Metody Losowo przydzielono 2368 pacjentom z cukrzycą typu 2 i chorobą serca, którzy poddani zostali

Wpływ sitagliptyny na układ sercowo-naczyniowy w cukrzycy typu 2..

wrz.. 1, 2019 by

Drugorzędowy złożony wynik sercowo-naczyniowy był pierwszym potwierdzonym zdarzeniem z powodu zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub udaru nieinwazyjnego. Inne drugorzędne wyniki obejmowały wystąpienie poszczególnych składników pierwotnego

Wpływ sitagliptyny na układ sercowo-naczyniowy w cukrzycy typu 2 cd 7

wrz.. 1, 2019 by

Rak trzustki również był rzadki i występował częściej w grupie placebo, ale znowu różnica nie była znacząca. Obserwacja, że leczenie sitagliptyną nie wiązało się ze zmianą częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych

Opieka zdrowotna i bezdomni

wrz.. 1, 2019 by

Ostatnie badania Hibbs i wsp. (Wydanie 4 sierpnia) dotyczy ważnej kwestii wskaźnika śmiertelności wśród osób bezdomnych w dużym mieście w USA. Ich stwierdzenie, że śmiertelność jest prawie czterokrotnie wyższa niż