leczenie szczepionkowe

wrz. 18, 2019 by

Leczenie dawniej i dziś stosowane polega na naświetlaniu promieniami X (Rydygier) oraz rozszerzaniu światła krtani za pomocą rozszerzadła Schroettera lub rur bronchoskopowych. Nacieki ograniczone możemy usunąć chirurgicznie na drodze wewnątrzkrtaniowej.

Przygotowanie jelita

wrz. 16, 2019 by

Jelita grube odklejamy zawsze od strony bocznej

wrz. 15, 2019 by

Jelita grube odklejamy zawsze od strony bocznej, po nacięciu fałdu otrzewnej. W obrębie kątnicy zwracamy uwagę na moczowód, który przebiega poza jelitem, a w obrębie zagięcia wątrobowego okrężnicy – na

Guz znajduje sie po prawej stronie ciala

wrz. 14, 2019 by

Jeżeli stan chorego ulega poprawie, przystępujemy do resekcji, a w przypadku, gdzie zrobiono przedtem odbyt sztuczny, zamykamy go w ostatnim etapie (trójczasowa operacja Schloffera: odbyt sztuczny, resekcja, zamknięcie odbytu sztucznego).

Bernard ustalil nastepujace prawa

wrz. 13, 2019 by

Bernard ustalił następujące prawa: Zwierzęta nie mogą żyć dłuższy czas w środowisku, którego ciepłota przekracza ciepłotę ciała. 2. Ciepło wilgotne powoduje śmierć zwierzęcia szybciej niż ciepło suche. 38. Małe zwierzęta

W tym celu krew badanego pobiera sie w dniu badania przed wprowadzeniem do krwi barwnika i dodaje do niej znana ilosc barwnika

wrz. 9, 2019 by

W tym celu krew badanego pobiera się w dniu badania przed wprowadzeniem do krwi barwnika i dodaje do niej znaną ilość barwnika. Ponieważ metoda Seyderhelm-Lampego wymaga dla każdego badania prawie

Test na chorobe Creutzfeldta-Jakoba za pomoca szczotek nosowych AD 2

wrz. 9, 2019 by

PrPCJD powstaje przez potranslacyjną konformacyjną konwersję normalnego endogennego PrP (PrPC lub PrPSen) i akumuluje się preferencyjnie w tkance nerwowej. PrPCJD jest również głównym składnikiem infekcyjnego czynnika chorobotwórczego Creutzfeldta-Jakoba (prion) 1,2,9-13

Test na chorobe Creutzfeldta-Jakoba za pomoca szczotek nosowych AD 3

wrz. 9, 2019 by

Tutaj opisujemy znacznie bezpieczniejszą i mniej inwazyjną procedurę szczotkowania nosa, która pozwala na łagodne gromadzenie błony węchowej z dużej powierzchni nabłonka węchowego. W tym badaniu ocenialiśmy, jak dobrze analiza RT-QuIC

Idelalizyb i Rytuksymab w nawrotowej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 3

wrz. 7, 2019 by

Pacjentów losowo przydzielono do grupy otrzymującej rytuksymab doustnie idelalizyzem (w dawce 150 mg) (grupa idelalizyzab) lub placebo (grupa placebo) dwa razy na dobę. Pacjenci z grupy placebo, którzy mieli progresję

Mutacja null w genie hormonu wrazliwego na hormony i ryzyko cukrzycy typu 2 AD 5

wrz. 5, 2019 by

Analiza ekstraktów białej tkanki tłuszczowej nie wykazała wykrywalnego białka HSL u uczestników z genotypem DD i około 50% redukcji białka HSL u uczestników z genotypem ID, w porównaniu z uczestnikami,