Bezpieczeństwo stosowania metoklopramidu w pierwszym trymestrze ciąży ad 5

wrz.. 1, 2019 by

Było 1761 zgonów okołoporodowych; poważną wrodzoną wadę stwierdzono u 173 (9,8%) tych niemowląt. Częstość występowania głównych wrodzonych wad rozwojowych zidentyfikowanych w grupie, która była narażona na działanie metoklopramidu w pierwszym

Bezpieczeństwo stosowania metoklopramidu w pierwszym trymestrze ciąży cd

wrz.. 1, 2019 by

Zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia, etyczna komisja ds. Etyki nie wymagała pisemnej świadomej zgody, ponieważ dane zostały uzyskane anonimowo z dokumentacji medycznej, bez udziału pacjentów. Projekt badania Grupę tą stanowiły

Bezpieczeństwo stosowania metoklopramidu w pierwszym trymestrze ciąży ad

wrz.. 1, 2019 by

Zaprojektowaliśmy niniejsze badanie, aby zbadać, w dużej grupie kobiet w ciąży, bezpieczeństwo płodu w stosunku do metoklopramidu w pierwszym trymestrze ciąży. Metody Badana populacja Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie kohortowe z udziałem

FDA jako agencja zdrowia publicznego czesc 4

wrz.. 1, 2019 by

Ustanowienie FDA jako agencji zdrowia publicznego wymaga kultury, która zachęca do wymiany naukowej i szanuje alternatywne punkty widzenia na ścieżce podejmowania decyzji. Wymaga również, aby agencja określała i chroniła integralność

FDA jako agencja zdrowia publicznego

wrz.. 1, 2019 by

Nieco ponad sto lat temu, zaniepokojony potencjalnymi zagrożeniami związanymi z konserwantami żywności, takimi jak formaldehyd, Kongres minął, a prezydent Theodore Roosevelt podpisał ustawę o czystej żywności i lekach. Ustawa miała

Randomizowany Trial Terapii dla Cukrzycy Typu 2 i Chorób Tętnicy Wieńcowej ad 7

wrz.. 1, 2019 by

Natomiast częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych wśród pacjentów w warstwie PCI, którzy zostali przydzieleni do grupy rewaskularyzacji, nie różniła się istotnie od tych, którzy zostali przypisani do grupy medycznej (Ryc. 3). Interakcja

Randomizowany Trial Terapii dla Cukrzycy Typu 2 i Chorób Tętnicy Wieńcowej ad 6

wrz.. 1, 2019 by

Wskaźniki przeżycia i wolności od poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Nie było istotnej różnicy w odsetku przeżycia między grupą rewaskularyzacji a grupą leczenia medycznego (panel A) oraz między grupą uczulenia na insulinę

Operacja raka piersi

wrz.. 1, 2019 by

Niedawne polemiki dotyczące badania Narodowego Projektu Chirurgicznego i Piersiowego (NSABP) zostały ściśle obserwowane przez onkologów, w tym także poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli już, to sprawa dowodzi, że procedury zapewnienia jakości