Twardziel krtani

Wrz. 27, 2018 by

Przygotowanie narzadu oddechowego

Wrz. 24, 2018 by

U chorych po 50 roku życia podajemy przez cały okres przygotowawczy co 2 dzień po 1 ml sol. camph. aeth. domięśniowo, a dla, wzmożenia oporności ustroju – dwa razy dziennie

W niedroznosci ostrej najlepiej zrobic zabieg jak najmniejszy

Wrz. 22, 2018 by

Ponieważ należy usunąć niedrożność, odstępujemy zarówno od resekcji, jak wyłonienia guza, gdyż zabiegi te mają na celu nie usunięcie niedrożności, ale usunięcie guza. W niedrożności ostrej najlepiej zrobić zabieg jak

Wyciecie guza jest wykonalne

Wrz. 21, 2018 by