Chory powinien otrzymywac co 3 dzien wysoki wlew (1,5 litra wody mydlanej)

wrz. 16, 2019 by

POSTEBOWANIE W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH

wrz. 14, 2019 by

Bernard ustalil nastepujace prawa

wrz. 13, 2019 by

Bernard ustalił następujące prawa: Zwierzęta nie mogą żyć dłuższy czas w środowisku, którego ciepłota przekracza ciepłotę ciała. 2. Ciepło wilgotne powoduje śmierć zwierzęcia szybciej niż ciepło suche. 38. Małe zwierzęta

Przemiana materii w przegrzaniu ulega wybitnym zaburzeniom

wrz. 13, 2019 by

Przemiana materii w przegrzaniu ulega wybitnym zaburzeniom. Wymiana gazowa zwiększa się, zmniejszając się tuż przed śmiercią. Przemiana azotowa zwiększa się proporcjonalnie do intensywności nagrzewania i występuje większy- rozpad- białka. Cukier

Zmiany uksztaltowania zalamka ida czesto w parze ze zmiana odcinka ST

wrz. 11, 2019 by

Zmiany ukształtowania załamka idą często w parze ze zmianą odcinka ST. Toteż niektórzy rozpatrują załamek T i odcinek. ST jako jedną całość, nadającą jej miano zespołu STT Załamek T może

Test na chorobe Creutzfeldta-Jakoba za pomoca szczotek nosowych AD 3

wrz. 9, 2019 by

Tutaj opisujemy znacznie bezpieczniejszą i mniej inwazyjną procedurę szczotkowania nosa, która pozwala na łagodne gromadzenie błony węchowej z dużej powierzchni nabłonka węchowego. W tym badaniu ocenialiśmy, jak dobrze analiza RT-QuIC

Test na chorobe Creutzfeldta-Jakoba za pomoca szczotek nosowych AD 4

wrz. 9, 2019 by

Kontrolne próbki mózgu zostały dostarczone przez National Institute for Biological Standards and Control, Wielka Brytania. Próbki homogenatu mózgu, 10% (waga: objętość), zostały przygotowane i seryjnie rozcieńczone w 0,1% dodecylosiarczanie sodu

Test na chorobe Creutzfeldta-Jakoba za pomoca szczotek nosowych AD 7

wrz. 8, 2019 by

Dziedziczony CJD odnosi się do pacjentów z genetyczną mutacją E200K PRNP wywołującą CJD. Wszystkie próbki OM i płynu mózgowo-rdzeniowego uzyskane od pacjentów z CJD i kontroli zostały odzwierciedlone w tych

Idelalizyb i Rytuksymab w nawrotowej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 5

wrz. 7, 2019 by

Wszystkich 110 pacjentów w grupie idelalizybu i 107 w grupie placebo otrzymało przypisane leczenie. Spośród 3 pacjentów z grupy placebo, którzy nie zostali poddani badaniu, 2 pacjentów wycofało się z

Idelalizyb i Rytuksymab w nawrotowej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 7

wrz. 7, 2019 by

Zgodnie ze zmodyfikowanymi wytycznymi IWCLL wzrost liczby limfocytów nie był uważany za progresję choroby. Zdarzenia niepożądane, poważne zdarzenia niepożądane i kluczowe nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych. . Większość działań niepożądanych była