RAK JELITA GRUBEGO

wrz. 17, 2019 by

RAK JELITA GRUBEGO 1. ROZPOZNANIE U ludzi którzy przekroczyli 40 rok życia, wzmagające się stopniowo zaparcie stolca nasuwa podejrzenie raka okrężnicy, zwłaszcza wtedy, gdy zaparcie występuje na zmianę z okresową

POSTEBOWANIE W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH

wrz. 14, 2019 by

Wyciecie guza jest wykonalne

wrz. 13, 2019 by

Przemiana materii w przegrzaniu ulega wybitnym zaburzeniom

wrz. 13, 2019 by

Przemiana materii w przegrzaniu ulega wybitnym zaburzeniom. Wymiana gazowa zwiększa się, zmniejszając się tuż przed śmiercią. Przemiana azotowa zwiększa się proporcjonalnie do intensywności nagrzewania i występuje większy- rozpad- białka. Cukier

Zastrzezenia, które nasuwaly dotychczasowe metody gazometryczne, byly dla nas pobudka do opracowania pewniejszych metod

wrz. 10, 2019 by

Zastrzeżenia, które nasuwały dotychczasowe metody gazometryczne, były dla nas pobudką do opracowania pewniejszych metod. Pierwszą z nich oparliśmy (Antoni Fidler) na wzorze Ficka z tą różnicą, że oznaczania ilości tlenu

Mutacja null w genie hormonu wrazliwego na hormony i ryzyko cukrzycy typu 2 AD 2

wrz. 6, 2019 by

Genotypowaliśmy delecję DNA od 2738 uczestników badania uczestniczących w Programie Badań Złożonych Chorób Amish (ACDRP) i przeprowadziliśmy testy asocjacji w celu określenia efektu delecji na cechy metaboliczne. Próbki biopsyjne podskórnej

Skuteczność szczepionki podjednostkowej z adiuwantem Herpes Zoster u starszych osób dorosłych cd 6

wrz. 3, 2019 by

Spośród tych zdarzeń 4 uczestników (1 otrzymujący HZ / su i 3 otrzymujących placebo) miało ciężkie zdarzenia niepożądane, które zostały uznane za związane ze szczepieniem przez badaczy: niedociśnienie z omdleniem,

Ledipaswir i Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1 cd 6

wrz. 2, 2019 by

Trzech z 13 pacjentów, którzy otrzymywali wcześniej leczenie sofosbuwirem, miało wyjściowy wariant leczenia NS5B L159F; u wszystkich 3 pacjentów utrzymywała się odpowiedź wirusologiczna na sofosbuwir ledipaswiru po 12 tygodniach. Bezpieczeństwo

Zika Virus Outbreak na Yap Island, Sfederowane Stany Mikronezji ad 6

wrz. 1, 2019 by

Gorączkę odnotowano u wszystkich siedmiu pacjentów, ale badanie obejmowało tylko pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby przebiegającej z gorączką. [19] Wykrywanie RNA wirusa Zika w surowicy pacjentów z ostrymi schorzeniami i

Zika Virus Outbreak na Yap Island, Sfederowane Stany Mikronezji ad 5

wrz. 1, 2019 by

Jednak wśród 143 uczestników, którzy dostarczyli próbki krwi i nie mieli wykrywalnego przeciwciała IgM przeciwko wirusowi Zika, 27 (19%) również zgłosiło chorobę spełniającą definicję podejrzewanej choroby wirusowej Zika. Tak więc,