Stan watroby oceniamy na zasadzie okreslenia bilansu wodnego

wrz. 15, 2019 by

Szew zespoleniowy jelita grubego nalezy odciazyc

wrz. 15, 2019 by

W niedroznosci ostrej najlepiej zrobic zabieg jak najmniejszy

wrz. 14, 2019 by

Ponieważ należy usunąć niedrożność, odstępujemy zarówno od resekcji, jak wyłonienia guza, gdyż zabiegi te mają na celu nie usunięcie niedrożności, ale usunięcie guza. W niedrożności ostrej najlepiej zrobić zabieg jak

Objawów niedroznosci ostrej brak

wrz. 14, 2019 by

Hipotermia moze wystapic w róznych stanach patologicznych

wrz. 13, 2019 by

Hipotermia może wystąpić w różnych stanach patologicznych, jak np . po dużych krwotokach, w których spada znacznie ciśnienie krwi, prowadzące niekiedy do tzw. zapaści . najczęściej z utratą przytomności. Oddawanie.

Zmiany uksztaltowania zalamka ida czesto w parze ze zmiana odcinka ST

wrz. 11, 2019 by

Zmiany ukształtowania załamka idą często w parze ze zmianą odcinka ST. Toteż niektórzy rozpatrują załamek T i odcinek. ST jako jedną całość, nadającą jej miano zespołu STT Załamek T może

Badania, w których pojemnosc minutowa serca oznaczalismy na podstawie ilosci krwi krazacej i szybkosci ogólnego krazenia, zostaly przerwane przez wojne

wrz. 10, 2019 by

Badania, w których pojemność minutową serca oznaczaliśmy na podstawie ilości krwi krążącej i szybkości ogólnego krążenia, zostały przerwane przez wojnę. Nie są one tak liczne, by można było na nich

Randomizowana próba fototerapii za pomocą przefiltrowanego światła słonecznego u afrykańskich noworodków cd 5

wrz. 5, 2019 by

Czternaście randomizowanych niemowląt (3%) nie otrzymywało fototerapii (ryc. 1). Z 433 leczonych niemowląt 384 (89%) ukończyło leczenie, a 49 wycofało się wcześnie. (Przyczyny wycofania przedstawiono na rysunku 1.) W sumie

Skuteczność szczepionki podjednostkowej z adiuwantem Herpes Zoster u starszych osób dorosłych cd 6

wrz. 3, 2019 by

Spośród tych zdarzeń 4 uczestników (1 otrzymujący HZ / su i 3 otrzymujących placebo) miało ciężkie zdarzenia niepożądane, które zostały uznane za związane ze szczepieniem przez badaczy: niedociśnienie z omdleniem,

Ledipaswir i Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1 cd 7

wrz. 2, 2019 by

Nie było znaczącej różnicy w średnim obszarze plazmy pod krzywą dla tenofowiru na podstawie schematu leczenia przeciwretrowirusowego lub zmiany stężenia kreatyniny w surowicy w stosunku do wartości wyjściowej (Tabela S10