Posted by on 23 września 2018

W resekcji okrężnicy zstępującej wystarcza wprowadzić po ukończeniu operacji dren odbytniczy wysoko przez odbyt aż do miejsca szwu zespoleniowego (Clairmont); jeżeli dren nie zostanie dobrze posmarowany wazeliną, wprowadzenie go może się nie udać. 6. W przypadkach zalegania kału lub niedrożności ostrej należy zaniechać resekcji z następowym doraźnym zespoleniem okrężnymi ograniczyć się do operacji utworzenia odbytu sztucznego. Szew jelita grubego jest narażony bardzo na rozejście się, zwłaszcza w przypadku niedrożności ostrej, ponieważ ściana jelita jest rozdęta i źle odżywiona, a zastoinowa zawartość jelita zawierającego kał, wydzielinę błony śluzowej i rozpadłe masy nowotworowe w stanie rozkładu gnilnego stanowi wysoce zakaźny materiał. [patrz też: medi lab, stomatolog dla dzieci warszawa, wypełnienie kompozytowe cena ]

Powiązane tematy z artykułem: medi lab stomatolog dla dzieci warszawa wypełnienie kompozytowe cena

Posted by on 23 września 2018

W resekcji okrężnicy zstępującej wystarcza wprowadzić po ukończeniu operacji dren odbytniczy wysoko przez odbyt aż do miejsca szwu zespoleniowego (Clairmont); jeżeli dren nie zostanie dobrze posmarowany wazeliną, wprowadzenie go może się nie udać. 6. W przypadkach zalegania kału lub niedrożności ostrej należy zaniechać resekcji z następowym doraźnym zespoleniem okrężnymi ograniczyć się do operacji utworzenia odbytu sztucznego. Szew jelita grubego jest narażony bardzo na rozejście się, zwłaszcza w przypadku niedrożności ostrej, ponieważ ściana jelita jest rozdęta i źle odżywiona, a zastoinowa zawartość jelita zawierającego kał, wydzielinę błony śluzowej i rozpadłe masy nowotworowe w stanie rozkładu gnilnego stanowi wysoce zakaźny materiał. [patrz też: medi lab, stomatolog dla dzieci warszawa, wypełnienie kompozytowe cena ]

Powiązane tematy z artykułem: medi lab stomatolog dla dzieci warszawa wypełnienie kompozytowe cena