Posted by on 19 lipca 2018

Przemiana materii w przegrzaniu ulega wybitnym zaburzeniom. Wymiana gazowa zwiększa się, zmniejszając się tuż przed śmiercią. Przemiana azotowa zwiększa się proporcjonalnie do intensywności nagrzewania i występuje większy- rozpad- białka. Cukier zwiększa się we krwi, Przemiana wodna: również zwiększa się i ustrój traci dużo wody. Powstają również niedotlenione wytwory przemiany materii, które zatruwają ustrój. Anatomicznie po przegrzaniu w narządach miąższowych występuje zwyrodnienie- białkowe i tłuszczowe. Wyciągi z narządów, krew i mocz zwierząt przegrzanych działają trująco i po wstrzyknięciu do ustroju wywołują objawy hipertermii. Trujące działanie ich związane jest z pośrednimi wytworami przemiany materii. Duża utrata wody i zmniejszenie parowania powoduje również przegrzanie, woda jest bowiem konieczna zarówno do regulacji ciepła ze skóry, to jest do oddawania ciepła, jak i do procesów naprzemiennej hydrolizy i dehydratacji, gdyż z tymi procesami związane jest również wytwarzanie ciepła. Zwiększenie ciepłoty ciała można uzyskać przez: l) podrażnienie ośrodków współczulnych, 2) podrażnienie nerwów współczulnych obwodowych, 3) zwiększenie przemiany materii wyciągami tarczycy, 4) przez porażenie ośrodka zimna atropiną. [przypisy: ekrany bezszwowe, naklejka na legitymację, kasetony świetlne ]

Powiązane tematy z artykułem: ekrany bezszwowe kasetony świetlne naklejka na legitymację

Posted by on 19 lipca 2018

Przemiana materii w przegrzaniu ulega wybitnym zaburzeniom. Wymiana gazowa zwiększa się, zmniejszając się tuż przed śmiercią. Przemiana azotowa zwiększa się proporcjonalnie do intensywności nagrzewania i występuje większy- rozpad- białka. Cukier zwiększa się we krwi, Przemiana wodna: również zwiększa się i ustrój traci dużo wody. Powstają również niedotlenione wytwory przemiany materii, które zatruwają ustrój. Anatomicznie po przegrzaniu w narządach miąższowych występuje zwyrodnienie- białkowe i tłuszczowe. Wyciągi z narządów, krew i mocz zwierząt przegrzanych działają trująco i po wstrzyknięciu do ustroju wywołują objawy hipertermii. Trujące działanie ich związane jest z pośrednimi wytworami przemiany materii. Duża utrata wody i zmniejszenie parowania powoduje również przegrzanie, woda jest bowiem konieczna zarówno do regulacji ciepła ze skóry, to jest do oddawania ciepła, jak i do procesów naprzemiennej hydrolizy i dehydratacji, gdyż z tymi procesami związane jest również wytwarzanie ciepła. Zwiększenie ciepłoty ciała można uzyskać przez: l) podrażnienie ośrodków współczulnych, 2) podrażnienie nerwów współczulnych obwodowych, 3) zwiększenie przemiany materii wyciągami tarczycy, 4) przez porażenie ośrodka zimna atropiną. [przypisy: ekrany bezszwowe, naklejka na legitymację, kasetony świetlne ]

Powiązane tematy z artykułem: ekrany bezszwowe kasetony świetlne naklejka na legitymację