Posted by on 17 września 2018

Pojemność minutowa serca, oznaczona na podstawie wzoru Ficka, i badania krwi pobranej z prawego przedsionka wynosi u osób zdrowych w wieku średnim w pozycji leżącej średnio według jednych 5,3 litra (w granicach 4-3 litrów), według innych badaczy 6,6 litra. W chorobach narządu krążenia, jak wynika z badań bometrycznych (Eleonora Reicher), średnia rzutu skurczowego serca, o którym pośrednio świadczy objętość fali tętna, a jeszcze bardziej średnia pojemności minutowej serca wyrażonej przez wydajność krążenia, jest w spoczynku wyższa niż u zdrowych już w okresie wydolności krążenia, bezwzględny natomiast poziom rzutu skurczowego przewyższa górną prawidłową granicę w 72% przypadków, a pojemności minutowej w 76%. W okresie niewydolności krążenia średnia rzutu skurczowego i pojemności minutowej serca obniża się w porównaniu do okresu wydolności pozostając wyższą niż u zdrowych, a bezwzględny poziom rzutu skurczowego przewyższa grani cę górną prawidłową w 58% przypadków, a pojemności minutowej w 61%. Badania, przeprowadzone zmodyfikowaną metodą, opartą na wzorze Ficka stwierdziły (Antoni Fidler) również, że w chorobach narządu krążenia w okresie wydolności pojemność minutowa serca jest przeważnie zwiększona po części wskutek wzrostu rzutu skurczowego serca, po części wskutek przyśpieszenia czynności serca. W okresie niewydolności krążenia pojemność minutowa i rzut skurczowy serca tylko, rzadko pozostają w granicach prawidłowych, zwykle natomiast są zwiększone lub zmniejszone. [patrz też: psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa, amyloza, dentysta kraków sobota ]

Powiązane tematy z artykułem: amyloza dentysta kraków sobota psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa

Posted by on 17 września 2018

Pojemność minutowa serca, oznaczona na podstawie wzoru Ficka, i badania krwi pobranej z prawego przedsionka wynosi u osób zdrowych w wieku średnim w pozycji leżącej średnio według jednych 5,3 litra (w granicach 4-3 litrów), według innych badaczy 6,6 litra. W chorobach narządu krążenia, jak wynika z badań bometrycznych (Eleonora Reicher), średnia rzutu skurczowego serca, o którym pośrednio świadczy objętość fali tętna, a jeszcze bardziej średnia pojemności minutowej serca wyrażonej przez wydajność krążenia, jest w spoczynku wyższa niż u zdrowych już w okresie wydolności krążenia, bezwzględny natomiast poziom rzutu skurczowego przewyższa górną prawidłową granicę w 72% przypadków, a pojemności minutowej w 76%. W okresie niewydolności krążenia średnia rzutu skurczowego i pojemności minutowej serca obniża się w porównaniu do okresu wydolności pozostając wyższą niż u zdrowych, a bezwzględny poziom rzutu skurczowego przewyższa grani cę górną prawidłową w 58% przypadków, a pojemności minutowej w 61%. Badania, przeprowadzone zmodyfikowaną metodą, opartą na wzorze Ficka stwierdziły (Antoni Fidler) również, że w chorobach narządu krążenia w okresie wydolności pojemność minutowa serca jest przeważnie zwiększona po części wskutek wzrostu rzutu skurczowego serca, po części wskutek przyśpieszenia czynności serca. W okresie niewydolności krążenia pojemność minutowa i rzut skurczowy serca tylko, rzadko pozostają w granicach prawidłowych, zwykle natomiast są zwiększone lub zmniejszone. [patrz też: psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa, amyloza, dentysta kraków sobota ]

Powiązane tematy z artykułem: amyloza dentysta kraków sobota psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa