Stan watroby oceniamy na zasadzie okreslenia bilansu wodnego

Wrz. 15, 2019 by

Jelita grube odklejamy zawsze od strony bocznej

Wrz. 15, 2019 by

Jelita grube odklejamy zawsze od strony bocznej, po nacięciu fałdu otrzewnej. W obrębie kątnicy zwracamy uwagę na moczowód, który przebiega poza jelitem, a w obrębie zagięcia wątrobowego okrężnicy – na

Leczymy starannie niezyt nosogardla

Wrz. 15, 2019 by

Operacja utworzenia przetoki pomiedzy petla doprowadzajaca a odprowadzajaca

Wrz. 14, 2019 by

Guz znajduje sie po prawej stronie ciala

Wrz. 14, 2019 by

Jeżeli stan chorego ulega poprawie, przystępujemy do resekcji, a w przypadku, gdzie zrobiono przedtem odbyt sztuczny, zamykamy go w ostatnim etapie (trójczasowa operacja Schloffera: odbyt sztuczny, resekcja, zamknięcie odbytu sztucznego).

Objawów niedroznosci ostrej brak

Wrz. 14, 2019 by

W niedroznosci ostrej najlepiej zrobic zabieg jak najmniejszy

Wrz. 14, 2019 by

Ponieważ należy usunąć niedrożność, odstępujemy zarówno od resekcji, jak wyłonienia guza, gdyż zabiegi te mają na celu nie usunięcie niedrożności, ale usunięcie guza. W niedrożności ostrej najlepiej zrobić zabieg jak

POSTEBOWANIE W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH

Wrz. 14, 2019 by

Przemiana materii w przegrzaniu ulega wybitnym zaburzeniom

Wrz. 13, 2019 by

Przemiana materii w przegrzaniu ulega wybitnym zaburzeniom. Wymiana gazowa zwiększa się, zmniejszając się tuż przed śmiercią. Przemiana azotowa zwiększa się proporcjonalnie do intensywności nagrzewania i występuje większy- rozpad- białka. Cukier

Hipotermia moze wystapic w róznych stanach patologicznych

Wrz. 13, 2019 by

Hipotermia może wystąpić w różnych stanach patologicznych, jak np . po dużych krwotokach, w których spada znacznie ciśnienie krwi, prowadzące niekiedy do tzw. zapaści . najczęściej z utratą przytomności. Oddawanie.