Posted by on 14 marca 2018

Na odrębnej zasadzie opiera się metoda sfigmobolometryczna Saiego. Nie oznacza ona bezpośrednio wielkości rzutu skurczowego ani pojemności minutowej serca, lecz daje możność objętości fali tętna sądzić o rzucie skurczowym, a z wydajności krążenia o pojemności minutowej serca, przy tym me tylko u osób zdrowych, ale także i w chorobach narządu krążenia. Sfigmobolometr składa się z następujących części pelotki gumowej (P), dwuramiennego manometru rtęciowego (M), balonika gumowego do wtłaczania powietrza (13), zbiornika powietrznego (R) o pojemności 200 ml, rurki szklanej (K) z podziałkami, pomiędzy którymi objętość powietrza wynosi 0,05 ml, i rurek gumowych łączących wszystkie części przyrządu. Połączeni balonika z przyrządem może być przerwane przez zamknięcie wentyla W. W rurce kalibrowanej znajduje się słupek długości około 2 cm spirytusu, zabarwionego błękitem metylonowym, służący, jako wskaźnik (i) wahań objętości powie trza, zależnych od fali tętna. Badanie wykonywa się w sposób następujący umocowawszy pelotkę wzdłuż tętnicy szprychowej za pomocą skórzanej opaski wtłacza się balonikiem powietrze. Ponieważ rozchodzi się ono z jednakową siłą we wszystkich kierunkach, przeto wskaźnik i pozostaje w spoczynku. Zamknąwszy teraz wentyl wtłaczamy dalej powietrze. [patrz też: oleje do włosów, olejek arganowy, olej do włosów ]

Powiązane tematy z artykułem: olej do włosów oleje do włosów olejek arganowy

Posted by on 14 marca 2018

Na odrębnej zasadzie opiera się metoda sfigmobolometryczna Saiego. Nie oznacza ona bezpośrednio wielkości rzutu skurczowego ani pojemności minutowej serca, lecz daje możność objętości fali tętna sądzić o rzucie skurczowym, a z wydajności krążenia o pojemności minutowej serca, przy tym me tylko u osób zdrowych, ale także i w chorobach narządu krążenia. Sfigmobolometr składa się z następujących części pelotki gumowej (P), dwuramiennego manometru rtęciowego (M), balonika gumowego do wtłaczania powietrza (13), zbiornika powietrznego (R) o pojemności 200 ml, rurki szklanej (K) z podziałkami, pomiędzy którymi objętość powietrza wynosi 0,05 ml, i rurek gumowych łączących wszystkie części przyrządu. Połączeni balonika z przyrządem może być przerwane przez zamknięcie wentyla W. W rurce kalibrowanej znajduje się słupek długości około 2 cm spirytusu, zabarwionego błękitem metylonowym, służący, jako wskaźnik (i) wahań objętości powie trza, zależnych od fali tętna. Badanie wykonywa się w sposób następujący umocowawszy pelotkę wzdłuż tętnicy szprychowej za pomocą skórzanej opaski wtłacza się balonikiem powietrze. Ponieważ rozchodzi się ono z jednakową siłą we wszystkich kierunkach, przeto wskaźnik i pozostaje w spoczynku. Zamknąwszy teraz wentyl wtłaczamy dalej powietrze. [patrz też: oleje do włosów, olejek arganowy, olej do włosów ]

Powiązane tematy z artykułem: olej do włosów oleje do włosów olejek arganowy