Posted by on 6 września 2019

Genotypowaliśmy delecję DNA od 2738 uczestników badania uczestniczących w Programie Badań Złożonych Chorób Amish (ACDRP) i przeprowadziliśmy testy asocjacji w celu określenia efektu delecji na cechy metaboliczne. Próbki biopsyjne podskórnej białej tkanki tłuszczowej brzucha uzyskano od 2 uczestników badania, którzy byli homozygotyczni pod względem delecji (genotyp DD), 10, którzy byli heterozygotyczni (genotyp ID) i 7, którzy nie byli nosicielami (genotyp II) do oceny cech histologicznych tkanki tłuszczowej, lipoliza, aktywność enzymatyczna, uwalnianie cytokin i informacyjny RNA (mRNA) i poziomy białka. Wszyscy uczestnicy badania ACDRP wyrazili pisemną świadomą zgodę. Wyniki
Identyfikacja mutacji LIPE
Rysunek 1. Rycina 1. Mutacja Loss-of-Function w LIPE z rodowodem pokazująca transmisję mutacji i charakterystyk metabolicznych. Lipaza wrażliwa na hormony (HSL) (775 aminokwasów) jest kodowana przez eksony do 9 LIPE (panel A). Cza rne cieniowanie oznacza eksoniczny region kodujący, z białą reprezentującą nieulegające translacji regiony 5 i 3 . Egzon T (w kolorze szarym) jest zawarty tylko w izoformie RNA swoistej dla jąder, która koduje białko o 1076 aminokwasach w ramce z izoformą tkanki tłuszczowej. Strzałka wskazuje lokalizację mutacji przesunięcia ramki wynikającej z delecji 19 bp w eksonie 9 (RefSeq NM_005357: c.2300_2318del; p.V767Gfs * 102). Przewiduje się, że mutacja usunie 6 aminokwasów, zmieni sekwencję 2 aminokwasów i doda dodatkowe 90 aminokwasów do C-końca białka (I oznacza nie zmutowany allel i D zmutowany allel). Rodowód (panel B) pokazuje transmisję mutacji HSL w rodzinie Amish. Kwadraty wskazują męskich członków rodziny, kręcą żeńskie rodziny i ukośnik zmarłego członka rodziny. Z 10 rodzeństwa 4 zidentyfikowano jako homozygotyczne pod względem mutacji. Rodzeństwo (strzałka) było probandem (pierwsza zidentyfikowana homozygota DD). Tabela poniżej rodow odu pokazuje indywidualne wartości dla cech metabolicznych. Wartości P odnoszą się do porównania cech u rodzeństwa za pomocą testu sumy rang Wilcoxona lub Kruskala-Wallisa. Rodzeństwo 3 jest leczone przez swojego lekarza z glipizydem i insuliną glargine. Rodzeństwo 7 jest leczone przez swojego lekarza metforminą. Sibling i Sibling 2 nie zgłaszali żadnych leków przeciw cukrominie lub dyslipidemii podczas ostatnich wizyt w Amish Research Clinic. Rodzeństwo 4 ma upośledzoną tolerancję glukozy. Cukrzycę definiowano na podstawie poziomu glukozy w osoczu na czczo wynoszącego co najmniej 126 mg na decylitr (7,0 mmol na litr), losowo uzyskanego, nie wywołującego niedoboru poziomu glukozy w osoczu wynoszącego co najmniej 200 mg na decylitr (11,1 mmol na litr), poziomu glukozy w osoczu o co najmniej 200 mg na decylitr 2 godziny po doustnym teście tolerancji glukozy (OGTT), stosowaniu insuliny lub doustnych doustnych środków obniżających stężenie glukozy lub uprze dniej diagnozy cukrzycy przez lekarza [podobne: visaksinum, actiferol fe, marta makles instagram ]

 1. Mud Pie Man
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: sklep medyczny[…]

 2. Damian
  19 stycznia 2019

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

 3. Gunhawk
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dom seniora[…]

 4. Leon
  23 stycznia 2019

  Nie podoba mi sie to co sie dowiedzialem

Powiązane tematy z artykułem: actiferol fe marta makles instagram visaksinum

Posted by on 6 września 2019

Genotypowaliśmy delecję DNA od 2738 uczestników badania uczestniczących w Programie Badań Złożonych Chorób Amish (ACDRP) i przeprowadziliśmy testy asocjacji w celu określenia efektu delecji na cechy metaboliczne. Próbki biopsyjne podskórnej białej tkanki tłuszczowej brzucha uzyskano od 2 uczestników badania, którzy byli homozygotyczni pod względem delecji (genotyp DD), 10, którzy byli heterozygotyczni (genotyp ID) i 7, którzy nie byli nosicielami (genotyp II) do oceny cech histologicznych tkanki tłuszczowej, lipoliza, aktywność enzymatyczna, uwalnianie cytokin i informacyjny RNA (mRNA) i poziomy białka. Wszyscy uczestnicy badania ACDRP wyrazili pisemną świadomą zgodę. Wyniki
Identyfikacja mutacji LIPE
Rysunek 1. Rycina 1. Mutacja Loss-of-Function w LIPE z rodowodem pokazująca transmisję mutacji i charakterystyk metabolicznych. Lipaza wrażliwa na hormony (HSL) (775 aminokwasów) jest kodowana przez eksony do 9 LIPE (panel A). Cza rne cieniowanie oznacza eksoniczny region kodujący, z białą reprezentującą nieulegające translacji regiony 5 i 3 . Egzon T (w kolorze szarym) jest zawarty tylko w izoformie RNA swoistej dla jąder, która koduje białko o 1076 aminokwasach w ramce z izoformą tkanki tłuszczowej. Strzałka wskazuje lokalizację mutacji przesunięcia ramki wynikającej z delecji 19 bp w eksonie 9 (RefSeq NM_005357: c.2300_2318del; p.V767Gfs * 102). Przewiduje się, że mutacja usunie 6 aminokwasów, zmieni sekwencję 2 aminokwasów i doda dodatkowe 90 aminokwasów do C-końca białka (I oznacza nie zmutowany allel i D zmutowany allel). Rodowód (panel B) pokazuje transmisję mutacji HSL w rodzinie Amish. Kwadraty wskazują męskich członków rodziny, kręcą żeńskie rodziny i ukośnik zmarłego członka rodziny. Z 10 rodzeństwa 4 zidentyfikowano jako homozygotyczne pod względem mutacji. Rodzeństwo (strzałka) było probandem (pierwsza zidentyfikowana homozygota DD). Tabela poniżej rodow odu pokazuje indywidualne wartości dla cech metabolicznych. Wartości P odnoszą się do porównania cech u rodzeństwa za pomocą testu sumy rang Wilcoxona lub Kruskala-Wallisa. Rodzeństwo 3 jest leczone przez swojego lekarza z glipizydem i insuliną glargine. Rodzeństwo 7 jest leczone przez swojego lekarza metforminą. Sibling i Sibling 2 nie zgłaszali żadnych leków przeciw cukrominie lub dyslipidemii podczas ostatnich wizyt w Amish Research Clinic. Rodzeństwo 4 ma upośledzoną tolerancję glukozy. Cukrzycę definiowano na podstawie poziomu glukozy w osoczu na czczo wynoszącego co najmniej 126 mg na decylitr (7,0 mmol na litr), losowo uzyskanego, nie wywołującego niedoboru poziomu glukozy w osoczu wynoszącego co najmniej 200 mg na decylitr (11,1 mmol na litr), poziomu glukozy w osoczu o co najmniej 200 mg na decylitr 2 godziny po doustnym teście tolerancji glukozy (OGTT), stosowaniu insuliny lub doustnych doustnych środków obniżających stężenie glukozy lub uprze dniej diagnozy cukrzycy przez lekarza [podobne: visaksinum, actiferol fe, marta makles instagram ]

 1. Mud Pie Man
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: sklep medyczny[…]

 2. Damian
  19 stycznia 2019

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

 3. Gunhawk
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dom seniora[…]

 4. Leon
  23 stycznia 2019

  Nie podoba mi sie to co sie dowiedzialem

Powiązane tematy z artykułem: actiferol fe marta makles instagram visaksinum