Posted by on 21 września 2018

Hipotermia może wystąpić w różnych stanach patologicznych, jak np . po dużych krwotokach, w których spada znacznie ciśnienie krwi, prowadzące niekiedy do tzw. zapaści . najczęściej z utratą przytomności. Oddawanie. ciepła zostaje wtedy zaburzone z powodu złego rozmieszczenia krwi, wytwarzanie zaś ciepła zaburza się z powodu niedostatecznego doprowadzenia ,tlenu do tkanek przez zmniejszoną liczbę ciałek czerwonych, krążących we krwi, co pociąga za sobą zmniejszenie się procesów utleniania. Dalej hipotermię widzimy w mocznicy (uraemia}, śpiączce cukrzycowej (coma diabeticum) – jako, wyraz ciężkich zaburzeń przemiany materii, przy czym ciepłota ciała spada nawet o 1-2 stopnie. Większe spadki ciepłoty widujemy w chorobach nerwowo-psychicznych, jak wodogłowiu, melancholii, niedołęstwie umysłowym lub matołectwie i innych. Najbardziej – spada ciepłota w katatonii, dochodząc niekiedy do 28. Obniżenie ciepłoty w chorobach nerwowo-psychicznych zależy od wypadnięcia czynności ośrodków nerwowych, a także od zmniejszenia wytwarzania ciepła jako wyrazu zmniejszonej przemiany materii. [podobne: wypełnienie kompozytowe cena, pojemnosc minutowa serca, amyloza ]

Powiązane tematy z artykułem: amyloza pojemnosc minutowa serca wypełnienie kompozytowe cena

Posted by on 21 września 2018

Hipotermia może wystąpić w różnych stanach patologicznych, jak np . po dużych krwotokach, w których spada znacznie ciśnienie krwi, prowadzące niekiedy do tzw. zapaści . najczęściej z utratą przytomności. Oddawanie. ciepła zostaje wtedy zaburzone z powodu złego rozmieszczenia krwi, wytwarzanie zaś ciepła zaburza się z powodu niedostatecznego doprowadzenia ,tlenu do tkanek przez zmniejszoną liczbę ciałek czerwonych, krążących we krwi, co pociąga za sobą zmniejszenie się procesów utleniania. Dalej hipotermię widzimy w mocznicy (uraemia}, śpiączce cukrzycowej (coma diabeticum) – jako, wyraz ciężkich zaburzeń przemiany materii, przy czym ciepłota ciała spada nawet o 1-2 stopnie. Większe spadki ciepłoty widujemy w chorobach nerwowo-psychicznych, jak wodogłowiu, melancholii, niedołęstwie umysłowym lub matołectwie i innych. Najbardziej – spada ciepłota w katatonii, dochodząc niekiedy do 28. Obniżenie ciepłoty w chorobach nerwowo-psychicznych zależy od wypadnięcia czynności ośrodków nerwowych, a także od zmniejszenia wytwarzania ciepła jako wyrazu zmniejszonej przemiany materii. [podobne: wypełnienie kompozytowe cena, pojemnosc minutowa serca, amyloza ]

Powiązane tematy z artykułem: amyloza pojemnosc minutowa serca wypełnienie kompozytowe cena