Posted by on 22 września 2018

Jeżeli stan chorego ulega poprawie, przystępujemy do resekcji, a w przypadku, gdzie zrobiono przedtem odbyt sztuczny, zamykamy go w ostatnim etapie (trójczasowa operacja Schloffera: odbyt sztuczny, resekcja, zamknięcie odbytu sztucznego). Jeżeli jednak ogólny stan chorego jest dobry, uzależniamy postępowanie od umiejscowienia guza. 1. Guz znajduje się po prawej stronie ciała W tym przypadku guz może być usadowiony w kątnicy, okrężnicy wstępującej, zagięciu wątrobowym okrężnicy i prawej połowie poprzecznicy. Operacją z wyboru jest jednoczasowe wycięcie, które robimy w znieczuleniu ogólnym wziewnym (eter – tlen) lub rdzeniowym, zależnie od stanu serca i płuc chorego. [więcej w: trichoskopia, ampułki do sonoforezy, sitagliptyna ]

Powiązane tematy z artykułem: ampułki do sonoforezy sitagliptyna trichoskopia

Posted by on 22 września 2018

Jeżeli stan chorego ulega poprawie, przystępujemy do resekcji, a w przypadku, gdzie zrobiono przedtem odbyt sztuczny, zamykamy go w ostatnim etapie (trójczasowa operacja Schloffera: odbyt sztuczny, resekcja, zamknięcie odbytu sztucznego). Jeżeli jednak ogólny stan chorego jest dobry, uzależniamy postępowanie od umiejscowienia guza. 1. Guz znajduje się po prawej stronie ciała W tym przypadku guz może być usadowiony w kątnicy, okrężnicy wstępującej, zagięciu wątrobowym okrężnicy i prawej połowie poprzecznicy. Operacją z wyboru jest jednoczasowe wycięcie, które robimy w znieczuleniu ogólnym wziewnym (eter – tlen) lub rdzeniowym, zależnie od stanu serca i płuc chorego. [więcej w: trichoskopia, ampułki do sonoforezy, sitagliptyna ]

Powiązane tematy z artykułem: ampułki do sonoforezy sitagliptyna trichoskopia