Posted by on 1 września 2019

Średnie wyniki w skalach oceny jakości życia. Średnie wyniki dla 970 pacjentów poddanych randomizacji są pokazane dla bezsenności (0 oznacza brak objawów i 100 najcięższych objawów) (panel A), uderzenia gorąca (0 oznacza brak objawów i 100 najcięższych objawów) (panel B), obniżone zainteresowanie w płeć (0 oznacza brak redukcji i 100 największych redukcji) (panel C), zmniejszoną aktywność seksualną (0 oznacza najmniejszą redukcję i 100 największą redukcję) (panel D) oraz ogólną jakość życia i stan zdrowia (0 oznacza najgorszy ocena i 100 najlepszych ocen) (Panel E). I słupki wskazują 95% przedziały ufności. Tabela 2. Tabela 2. Jakość życia pacjentów przed i po wstępnym leczeniu promieniowaniem i 6 miesięcy całkowitej blokady androgenowej oraz długoterminowe wyniki dla pacjentów, którzy przeszli randomizację. Wskaźniki ukończenia kwestionariusza jakości życia były podobne w obu grupach, od 89% w randomizacji do 63% 3,5 lat po rozpoczęciu leczenia (patrz Dodatek dodatkowy). Wyniki kwestionariusza jakości życia przedstawiono na rycinie 2. Po radioterapii i 6-miesięcznej blokadzie androgenów znacznie wzrosło zmęczenie, uderzenia gorąca i problemy seksualne – zarówno statystycznie (P <0,001), jak i klinicznie22 (Tabela 2). Po randomizacji statystycznie istotne różnice występowały między grupami pod względem bezsenności (P = 0,006), uderzeń gorąca (P <0,001) oraz zainteresowania i aktywności seksualnej (P <0,001); różnice były klinicznie istotne tylko w przypadku uderzeń gorąca, zainteresowania seksualnego i aktywności seksualnej (Tabela 2). Ogólna jakość życia nie różniła się istotnie pomiędzy obiema grupami (P = 0,37).
Rysunek 3. Rysunek 3. Skumulowana śmiertelność. Panel A pokazuje ogólną śmiertelność i śmiertelność specyficzną dla raka prostaty, a panel B pokazuje śmiertelność specyficzną dla zdarzenia sercowego. LTAS oznacza długotrwałą supresję androgenów i krótkotrwałą supresję androgenową STAS.
Na dzień 4 września 2007 r. Zmarło 132 pacjentów otrzymujących krótkotrwałą supresję, a 98 pacjentów otrzymało długotrwałą supresję; rak gruczołu krokowego był przyczyną zgonu odpowiednio u 47 i 28 pacjentów, a zdarzenia sercowe u 31 i 25 lat. Jeden pacjent w grupie długoterminowej zmarł z powodu zapalenia odbytnicy 4 stopnia wywołanego promieniowaniem 3 lata po napromieniowaniu. 5-letnia ogólna śmiertelność wynosiła 15,2% dla grupy długoterminowej (przedział ufności 95% [CI], 12,1 do 18,9) i 19,0% dla grupy krótkoterminowej (95% CI, 15,5 do 23,0), co odpowiada obserwowany współczynnik ryzyka 1,42 (górny jednostronny 95,71% poziom ufności, 1,79, P = 0,65 dla nie gorszej jakości). Dwustronny 95,71% CI od 1,09 do 1,85 jest wskazaniem post hoc, że krótkotrwałe tłumienie było gorsze, dla całkowitego przeżycia, do długotrwałej supresji (Figura 3A). Wyniki były podobne, gdy skorygowano je o czynniki stratyfikacji w populacji z podziałem na protokoły oraz w podgrupie pacjentów w populacji z protokołem, którzy cierpieli na chorobę T2c-T3 pN0.
W przypadku śmiertelności specyficznej dla gruczołu krokowego pięcioletnia skumulowana stopa wyniosła 4,7% (95% CI, 2,7 do 6,7) w grupie krótkoterminowej i 3,2% (95% CI, 1,6 do 4,8) w grupie długoterminowej, oraz specyficzne dla prostaty krzywe przeżycia były znacząco różne (współczynnik ryzyka, 1,71 [95% CI, 1,14 do 2,57], P = 0,002 w teście log-rank) (Figura 3A)
[więcej w: węzły chłonne podżuchwowe, pojemnosc minutowa serca, jomadent ]

 1. Pola
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatolog bielsko biała cennik[…]

 2. Swerve
  19 stycznia 2019

  Kurcze miesni to cukier w diecie

 3. Martyna
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: USG 3D[…]

 4. Jeremi
  23 stycznia 2019

  Zawsze w takich artykułach dot. raka lekarze obwiniają pacjentów

Powiązane tematy z artykułem: jomadent kermuren plus węzły chłonne podżuchwowe

Posted by on 1 września 2019

Średnie wyniki w skalach oceny jakości życia. Średnie wyniki dla 970 pacjentów poddanych randomizacji są pokazane dla bezsenności (0 oznacza brak objawów i 100 najcięższych objawów) (panel A), uderzenia gorąca (0 oznacza brak objawów i 100 najcięższych objawów) (panel B), obniżone zainteresowanie w płeć (0 oznacza brak redukcji i 100 największych redukcji) (panel C), zmniejszoną aktywność seksualną (0 oznacza najmniejszą redukcję i 100 największą redukcję) (panel D) oraz ogólną jakość życia i stan zdrowia (0 oznacza najgorszy ocena i 100 najlepszych ocen) (Panel E). I słupki wskazują 95% przedziały ufności. Tabela 2. Tabela 2. Jakość życia pacjentów przed i po wstępnym leczeniu promieniowaniem i 6 miesięcy całkowitej blokady androgenowej oraz długoterminowe wyniki dla pacjentów, którzy przeszli randomizację. Wskaźniki ukończenia kwestionariusza jakości życia były podobne w obu grupach, od 89% w randomizacji do 63% 3,5 lat po rozpoczęciu leczenia (patrz Dodatek dodatkowy). Wyniki kwestionariusza jakości życia przedstawiono na rycinie 2. Po radioterapii i 6-miesięcznej blokadzie androgenów znacznie wzrosło zmęczenie, uderzenia gorąca i problemy seksualne – zarówno statystycznie (P <0,001), jak i klinicznie22 (Tabela 2). Po randomizacji statystycznie istotne różnice występowały między grupami pod względem bezsenności (P = 0,006), uderzeń gorąca (P <0,001) oraz zainteresowania i aktywności seksualnej (P <0,001); różnice były klinicznie istotne tylko w przypadku uderzeń gorąca, zainteresowania seksualnego i aktywności seksualnej (Tabela 2). Ogólna jakość życia nie różniła się istotnie pomiędzy obiema grupami (P = 0,37).
Rysunek 3. Rysunek 3. Skumulowana śmiertelność. Panel A pokazuje ogólną śmiertelność i śmiertelność specyficzną dla raka prostaty, a panel B pokazuje śmiertelność specyficzną dla zdarzenia sercowego. LTAS oznacza długotrwałą supresję androgenów i krótkotrwałą supresję androgenową STAS.
Na dzień 4 września 2007 r. Zmarło 132 pacjentów otrzymujących krótkotrwałą supresję, a 98 pacjentów otrzymało długotrwałą supresję; rak gruczołu krokowego był przyczyną zgonu odpowiednio u 47 i 28 pacjentów, a zdarzenia sercowe u 31 i 25 lat. Jeden pacjent w grupie długoterminowej zmarł z powodu zapalenia odbytnicy 4 stopnia wywołanego promieniowaniem 3 lata po napromieniowaniu. 5-letnia ogólna śmiertelność wynosiła 15,2% dla grupy długoterminowej (przedział ufności 95% [CI], 12,1 do 18,9) i 19,0% dla grupy krótkoterminowej (95% CI, 15,5 do 23,0), co odpowiada obserwowany współczynnik ryzyka 1,42 (górny jednostronny 95,71% poziom ufności, 1,79, P = 0,65 dla nie gorszej jakości). Dwustronny 95,71% CI od 1,09 do 1,85 jest wskazaniem post hoc, że krótkotrwałe tłumienie było gorsze, dla całkowitego przeżycia, do długotrwałej supresji (Figura 3A). Wyniki były podobne, gdy skorygowano je o czynniki stratyfikacji w populacji z podziałem na protokoły oraz w podgrupie pacjentów w populacji z protokołem, którzy cierpieli na chorobę T2c-T3 pN0.
W przypadku śmiertelności specyficznej dla gruczołu krokowego pięcioletnia skumulowana stopa wyniosła 4,7% (95% CI, 2,7 do 6,7) w grupie krótkoterminowej i 3,2% (95% CI, 1,6 do 4,8) w grupie długoterminowej, oraz specyficzne dla prostaty krzywe przeżycia były znacząco różne (współczynnik ryzyka, 1,71 [95% CI, 1,14 do 2,57], P = 0,002 w teście log-rank) (Figura 3A)
[więcej w: węzły chłonne podżuchwowe, pojemnosc minutowa serca, jomadent ]

 1. Pola
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatolog bielsko biała cennik[…]

 2. Swerve
  19 stycznia 2019

  Kurcze miesni to cukier w diecie

 3. Martyna
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: USG 3D[…]

 4. Jeremi
  23 stycznia 2019

  Zawsze w takich artykułach dot. raka lekarze obwiniają pacjentów

Powiązane tematy z artykułem: jomadent kermuren plus węzły chłonne podżuchwowe