Posted by on 14 września 2018

Poważne działania niepożądane zgłaszano u czterech pacjentów: jeden w grupie leczonej brodalumabem w dawce 140 mg (ból brzucha), dwa w grupie otrzymującej 280 mg brodalumabu (zapalenie pęcherzyka żółciowego i tkanki łącznej w lewej górnej klatce piersiowej) i jeden w grupie placebo (w następstwie zapalenia tkanki łącznej lewe kolano). Było osiem wydarzeń na poziomie 3 według CTCAE i nie było żadnych wydarzeń 4 lub 5 stopnia. Podczas fazy przedłużania fazy otwartej (do 52. tygodnia) pacjenci kwalifikowali się do otrzymania 280 mg brodalumabu raz na 2 tygodnie. Zdarzenia niepożądane wystąpiły u 89% pacjentów w grupie otrzymującej pierwotny brodalumab 140 mg, u 96% pacjentów w grupie otrzymującej pierwotną brodalumab w dawce 280 mg oraz u 89% pacjentów w pierwotnej grupie placebo (tabela S6 w dodatku uzupełniającym) . Do najczęściej zgłaszanych zdarzeń niepożądanych należały zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, artropatia łuszczycowa (zapalenie w łuszczycowym zapaleniu stawów lub nasilenie choroby), bóle stawów, zapalenie oskrzeli, nudności, ból gardła i gardła oraz zapalenie zatok. Nie było działań niepożądanych związanych z neutropenią, ale było osiem raportów z badań laboratoryjnych (sześć zgłoszeń neutropenii 1. stopnia (trzy w grupie otrzymującej pierwotny brodalumab w dawce 140 mg, jedna w grupie otrzymującej pierwotną brodalumab w dawce 280 mg i dwie w pierwotnej grupie placebo) oraz dwa doniesienia o neutropenii stopnia 2. [po jednym w grupie pierwotnej brodalumabu 140 mg i oryginalnej grupie placebo]). Poważne działania niepożądane odnotowano u 10 pacjentów: po jednym przypadku zaostrzenia choroby wieńcowej, ostrego zawału mięśnia sercowego (z chorobą wieńcową i zakrzepicą związaną ze stentem serca, który został umieszczony w leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego), inwazyjnego raka przewodowego sutka, or az krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego w grupie otrzymującej pierwotny brodalumab 140 mg; odmiedniczkowe zapalenie nerek, przerzutowy rak płuc, czerniak, septyczne zapalenie stawów ze streptokoków i zwężenie zastawki aortalnej w pierwotnej grupie otrzymującej 280 mg brodalumabu; i jeden przypadek kamicy żółciowej w pierwotnej grupie placebo. Nie było śmierci. Przeciwciała przeciwko brodalumabowi (nieneutralizujące) zgłoszono u pacjenta w grupie otrzymującej 280 mg brodalumabu w punkcie wyjściowym iu pacjenta w pierwotnej grupie placebo podczas badania wydłużania w dniach 16 i 24.
Dyskusja
W tym badaniu fazy 2 wykazano skuteczność blokady brodalumabu IL17RA u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że interleukina 17 ma centralne znaczenie w patogenezie łuszczycowego zapalenia stawów i innych chorób zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa, takich jak zesztywniające zapalenie stawó w kręgosłupa. Zahamowanie sygnalizacji interleukiny 17 przez brodalumab wywoływało również istotne reakcje kliniczne u pacjentów z łuszczycą. [23] 24 Przeciwnie, w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub chorobą Leśniowskiego-Crohna nie obserwowano skuteczności brodalumabu.37,38 Odpowiedzi różnicowe u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w porównaniu z artropatią łuszczycową dostarczają dalszych dowodów na to, że choroby te mają różne mechanizmy przyczynowe [hasła pokrewne: medi lab, stomatolog kielce cennik, lecytyna w kosmetyce ]

Powiązane tematy z artykułem: lecytyna w kosmetyce medi lab stomatolog kielce cennik

Posted by on 14 września 2018

Poważne działania niepożądane zgłaszano u czterech pacjentów: jeden w grupie leczonej brodalumabem w dawce 140 mg (ból brzucha), dwa w grupie otrzymującej 280 mg brodalumabu (zapalenie pęcherzyka żółciowego i tkanki łącznej w lewej górnej klatce piersiowej) i jeden w grupie placebo (w następstwie zapalenia tkanki łącznej lewe kolano). Było osiem wydarzeń na poziomie 3 według CTCAE i nie było żadnych wydarzeń 4 lub 5 stopnia. Podczas fazy przedłużania fazy otwartej (do 52. tygodnia) pacjenci kwalifikowali się do otrzymania 280 mg brodalumabu raz na 2 tygodnie. Zdarzenia niepożądane wystąpiły u 89% pacjentów w grupie otrzymującej pierwotny brodalumab 140 mg, u 96% pacjentów w grupie otrzymującej pierwotną brodalumab w dawce 280 mg oraz u 89% pacjentów w pierwotnej grupie placebo (tabela S6 w dodatku uzupełniającym) . Do najczęściej zgłaszanych zdarzeń niepożądanych należały zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, artropatia łuszczycowa (zapalenie w łuszczycowym zapaleniu stawów lub nasilenie choroby), bóle stawów, zapalenie oskrzeli, nudności, ból gardła i gardła oraz zapalenie zatok. Nie było działań niepożądanych związanych z neutropenią, ale było osiem raportów z badań laboratoryjnych (sześć zgłoszeń neutropenii 1. stopnia (trzy w grupie otrzymującej pierwotny brodalumab w dawce 140 mg, jedna w grupie otrzymującej pierwotną brodalumab w dawce 280 mg i dwie w pierwotnej grupie placebo) oraz dwa doniesienia o neutropenii stopnia 2. [po jednym w grupie pierwotnej brodalumabu 140 mg i oryginalnej grupie placebo]). Poważne działania niepożądane odnotowano u 10 pacjentów: po jednym przypadku zaostrzenia choroby wieńcowej, ostrego zawału mięśnia sercowego (z chorobą wieńcową i zakrzepicą związaną ze stentem serca, który został umieszczony w leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego), inwazyjnego raka przewodowego sutka, or az krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego w grupie otrzymującej pierwotny brodalumab 140 mg; odmiedniczkowe zapalenie nerek, przerzutowy rak płuc, czerniak, septyczne zapalenie stawów ze streptokoków i zwężenie zastawki aortalnej w pierwotnej grupie otrzymującej 280 mg brodalumabu; i jeden przypadek kamicy żółciowej w pierwotnej grupie placebo. Nie było śmierci. Przeciwciała przeciwko brodalumabowi (nieneutralizujące) zgłoszono u pacjenta w grupie otrzymującej 280 mg brodalumabu w punkcie wyjściowym iu pacjenta w pierwotnej grupie placebo podczas badania wydłużania w dniach 16 i 24.
Dyskusja
W tym badaniu fazy 2 wykazano skuteczność blokady brodalumabu IL17RA u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że interleukina 17 ma centralne znaczenie w patogenezie łuszczycowego zapalenia stawów i innych chorób zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa, takich jak zesztywniające zapalenie stawó w kręgosłupa. Zahamowanie sygnalizacji interleukiny 17 przez brodalumab wywoływało również istotne reakcje kliniczne u pacjentów z łuszczycą. [23] 24 Przeciwnie, w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub chorobą Leśniowskiego-Crohna nie obserwowano skuteczności brodalumabu.37,38 Odpowiedzi różnicowe u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w porównaniu z artropatią łuszczycową dostarczają dalszych dowodów na to, że choroby te mają różne mechanizmy przyczynowe [hasła pokrewne: medi lab, stomatolog kielce cennik, lecytyna w kosmetyce ]

Powiązane tematy z artykułem: lecytyna w kosmetyce medi lab stomatolog kielce cennik