Posted by on 6 września 2019

Istotne zmiany w białku C-reaktywnym, w porównaniu z placebo, obserwowano w grupie otrzymującej 280 mg brodalumabu, ale nie w grupie leczonej brodalumabem 140 mg. W 12. tygodniu zaobserwowano znaczną poprawę w ocenie przez lekarza choroby i wynikach zgłaszanych przez pacjentów, w porównaniu z placebo, w tym w Objawie Zapalenia Łuszczycy (w obu grupach z grupą otrzymującą brodalumab) oraz w punktach fizycznych BASDAI i SF-36 (w grupa otrzymująca 280 mg brodalumabu). Około 94% pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź ACR 20 i 50% pacjentów bez takiej odpowiedzi, zostało sklasyfikowanych jako reagujących na Zapalenie Objawów Łuszczycy (całkowity wynik ? 8, bez wyniku punktowego> 1). Nie było znaczących różnic w zmianach wyniku komponentu mentalnego SF-36 w grupie brodalumabu, w porównaniu z grupą placebo.
Reakcje kliniczne na brodalumab były podobne u pacjentów, którzy otrzymali wcześniej leczenie biologiczne i u tych, którzy nie ot rzymali takiej terapii. W przypadku pacjentów bez wcześniejszej terapii biologicznej odsetek odpowiedzi ACR 20 wynosił 37% i 36% odpowiednio w grupach brodalumabu 140 mg i 280 mg, w porównaniu do 20% w grupie placebo, w porównaniu z 37% i 42% w porównaniu do 16% , odpowiednio, dla pacjentów, którzy otrzymali poprzednią terapię biologiczną. Odpowiedzi ACR 50 i ACR 70 obserwowano również u pacjentów z dwóch grup brodalumabu, którzy otrzymali wcześniej terapię biologiczną .
Wskaźniki odpowiedzi ACR ulegały dalszej poprawie w trakcie rozszerzenia otwartego. U pacjentów, którzy wcześniej otrzymali 140 mg brodalumabu, zaobserwowano dodatkową poprawę, a wśród pacjentów, którzy zmienili leczenie z placebo na brodalumab, zaobserwowano istotne reakcje kliniczne. Drugorzędowe punkty końcowe wykazały dalszą poprawę podczas otwartej części testu, zwłaszcza wśród pacjentów z pierwotnej grupy placebo.
Bezpieczeństwo
Zdarzenia niepożą dane w ciągu 12 tygodni. Podczas fazy podwójnie ślepej, zdarzenia niepożądane odnotowano u 62% pacjentów w grupie leczonej brodalumabem 140 mg, 71% w grupie otrzymującej 280 mg brodalumabu i 65% w grupie placebo. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi w połączonych grupach z brodalumabem były zakażenia górnych dróg oddechowych (12%, w porównaniu z 7% w przypadku placebo), zmęczenie (7% w porównaniu do 4%), biegunka (6% w porównaniu z 4%) i ból głowy (6% vs. 7%). Badany lek przerwano z powodu niepożądanego zdarzenia u dwóch pacjentów (4%) w każdej z trzech grup. Nie było działań niepożądanych związanych z neutropenią, ale było pięć doniesień laboratoryjnych dotyczących neutropenii 1. stopnia (jedna z grupy 140 mg, trzy z grupy 280 mg i jedna z grupy placebo) [patrz też: pojemność minutowa serca, węzły chłonne podżuchwowe, actiferol fe ]

 1. Agnieszka
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: implanty gliwice[…]

 2. Rooster
  19 stycznia 2019

  Widzę lekką poprawę

 3. Stefan
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: prześcieradło jednorazowe[…]

 4. Klara
  23 stycznia 2019

  Nie ma co się bać

Powiązane tematy z artykułem: actiferol fe blanx anty osad węzły chłonne podżuchwowe

Posted by on 6 września 2019

Istotne zmiany w białku C-reaktywnym, w porównaniu z placebo, obserwowano w grupie otrzymującej 280 mg brodalumabu, ale nie w grupie leczonej brodalumabem 140 mg. W 12. tygodniu zaobserwowano znaczną poprawę w ocenie przez lekarza choroby i wynikach zgłaszanych przez pacjentów, w porównaniu z placebo, w tym w Objawie Zapalenia Łuszczycy (w obu grupach z grupą otrzymującą brodalumab) oraz w punktach fizycznych BASDAI i SF-36 (w grupa otrzymująca 280 mg brodalumabu). Około 94% pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź ACR 20 i 50% pacjentów bez takiej odpowiedzi, zostało sklasyfikowanych jako reagujących na Zapalenie Objawów Łuszczycy (całkowity wynik ? 8, bez wyniku punktowego> 1). Nie było znaczących różnic w zmianach wyniku komponentu mentalnego SF-36 w grupie brodalumabu, w porównaniu z grupą placebo.
Reakcje kliniczne na brodalumab były podobne u pacjentów, którzy otrzymali wcześniej leczenie biologiczne i u tych, którzy nie ot rzymali takiej terapii. W przypadku pacjentów bez wcześniejszej terapii biologicznej odsetek odpowiedzi ACR 20 wynosił 37% i 36% odpowiednio w grupach brodalumabu 140 mg i 280 mg, w porównaniu do 20% w grupie placebo, w porównaniu z 37% i 42% w porównaniu do 16% , odpowiednio, dla pacjentów, którzy otrzymali poprzednią terapię biologiczną. Odpowiedzi ACR 50 i ACR 70 obserwowano również u pacjentów z dwóch grup brodalumabu, którzy otrzymali wcześniej terapię biologiczną .
Wskaźniki odpowiedzi ACR ulegały dalszej poprawie w trakcie rozszerzenia otwartego. U pacjentów, którzy wcześniej otrzymali 140 mg brodalumabu, zaobserwowano dodatkową poprawę, a wśród pacjentów, którzy zmienili leczenie z placebo na brodalumab, zaobserwowano istotne reakcje kliniczne. Drugorzędowe punkty końcowe wykazały dalszą poprawę podczas otwartej części testu, zwłaszcza wśród pacjentów z pierwotnej grupy placebo.
Bezpieczeństwo
Zdarzenia niepożą dane w ciągu 12 tygodni. Podczas fazy podwójnie ślepej, zdarzenia niepożądane odnotowano u 62% pacjentów w grupie leczonej brodalumabem 140 mg, 71% w grupie otrzymującej 280 mg brodalumabu i 65% w grupie placebo. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi w połączonych grupach z brodalumabem były zakażenia górnych dróg oddechowych (12%, w porównaniu z 7% w przypadku placebo), zmęczenie (7% w porównaniu do 4%), biegunka (6% w porównaniu z 4%) i ból głowy (6% vs. 7%). Badany lek przerwano z powodu niepożądanego zdarzenia u dwóch pacjentów (4%) w każdej z trzech grup. Nie było działań niepożądanych związanych z neutropenią, ale było pięć doniesień laboratoryjnych dotyczących neutropenii 1. stopnia (jedna z grupy 140 mg, trzy z grupy 280 mg i jedna z grupy placebo) [patrz też: pojemność minutowa serca, węzły chłonne podżuchwowe, actiferol fe ]

 1. Agnieszka
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: implanty gliwice[…]

 2. Rooster
  19 stycznia 2019

  Widzę lekką poprawę

 3. Stefan
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: prześcieradło jednorazowe[…]

 4. Klara
  23 stycznia 2019

  Nie ma co się bać

Powiązane tematy z artykułem: actiferol fe blanx anty osad węzły chłonne podżuchwowe