Posted by on 7 września 2019

Wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji i zapewnili prawdziwość i kompletność danych i analiz oraz wierność badania do protokołu. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa
Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów na linii podstawowej. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów spełniających kryteria 20% poprawy w kryteriach odpowiedzi American College of Rheumatology (ACR 20) 26 w 12. tygodniu. Drugorzędowa skuteczność obejmowała 50% i 70% poprawę (ACR 50 i ACR 70), zmiany w poszczególnych składnikach ACR, wskaźnik aktywności choroby klinicznej (CDAI), 27 ocena aktywności choroby dla 28-połączonych zliczeń (DAS28), 28 daktylek (obrzęk całej cyfry, z oceną liczby wszystkich 20 dotkniętych chorobą), zapalenie entezy (zapalenia ścięgien i wstawek więzadeł, oceniane na podstawie obecności lub braku tkliwości w sześciu miejscach indeksu zapalenia mięśnia Leeds). Indywidualne k omponenty ACR to liczba czułych lub bolesnych stawów, liczba obrzękniętych stawów, globalna ocena aktywności choroby i bólu stawów pacjenta, globalna ocena aktywności choroby przez lekarza, odpowiedzi z kwestionariusza oceny niepełnosprawności (HAQ-DI), poziomów białka C-reaktywnego oraz wskaźnik sedymentacji erytrocytów. Wyniki pomiarów zgłaszane przez pacjentów obejmowały wskaźnik aktywności związanej z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (BASDAI), 30 wersji 2 badań lekarskich 36-elementowych badań krótkookresowych (SF-36), 31, 32 i zapalnych objawów łuszczycy.Wstępnie analizowane podgrupy na podstawie poprzedniej terapii biologicznej przeprowadzono dla kluczowych punktów końcowych skuteczności.
Punkty końcowe bezpieczeństwa obejmowały zdarzenia niepożądane (zakodowane przy użyciu wersji 15.1 Słownika medycznego dla działań regulacyjnych), 35 poważnych zdarzeń niepożądanych (z klasyfikacją ciężkości opartą na Nat ional Cancer Institute Terminology Criteria for Adverse Events [CTCAE], wersja 4.036), niepożądane zdarzenia będące przedmiotem zainteresowania, oceny laboratoryjne, objawy życiowe i przeciwciała przeciwko brodalumabowi.
Analiza statystyczna
Ustaliliśmy, że wielkość próby 156 pacjentów ze stosunkiem losowości 1: 1: zapewni moc ponad 80% przy dwustronnym poziomie istotności 0,05 (jak obliczono przy użyciu testu chi-kwadrat), przy założeniu, że odsetek odpowiedzi ACR 20 wynosi 50% w grupie otrzymującej brodalumab 280 mg i 23% w grupie placebo w 12 tygodniu. Analizy pierwotne przeprowadzono po zakończeniu wszystkich wizyt u pacjentów w 12. tygodniu, a analizy pośrednie wykonano po tym, jak wszyscy pacjenci ukończyli tydzień. 24 i 52 tygodnie. Odpowiedź ACR 20 w 12. tygodniu została przetestowana przy użyciu stratyfikowanego testu Cochran-Mantel-Haenszel pomiędzy grupami brodalumabu i grupą placebo, stratyfikowanymi zgodnie z całkowitą masą ciała i poprzednim otrzymaniem terapii biologicznej. [więcej w: cyprest, pojemność minutowa, pojemność minutowa serca ]

 1. Rita
  11 stycznia 2019

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

 2. Lilianna
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatologia estetyczna kraków[…]

 3. Gas Man
  15 stycznia 2019

  Moja Mama miała tętniaka

 4. Karina
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do żywność ekologiczna[…]

 5. Wiktor
  19 stycznia 2019

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

 6. Mr. Spy
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zabiegi dla mężczyzn[…]

 7. Old Orange Eyes
  23 stycznia 2019

  Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d

Powiązane tematy z artykułem: blanx anty osad cyprest pojemność minutowa

Posted by on 7 września 2019

Wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji i zapewnili prawdziwość i kompletność danych i analiz oraz wierność badania do protokołu. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa
Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów na linii podstawowej. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów spełniających kryteria 20% poprawy w kryteriach odpowiedzi American College of Rheumatology (ACR 20) 26 w 12. tygodniu. Drugorzędowa skuteczność obejmowała 50% i 70% poprawę (ACR 50 i ACR 70), zmiany w poszczególnych składnikach ACR, wskaźnik aktywności choroby klinicznej (CDAI), 27 ocena aktywności choroby dla 28-połączonych zliczeń (DAS28), 28 daktylek (obrzęk całej cyfry, z oceną liczby wszystkich 20 dotkniętych chorobą), zapalenie entezy (zapalenia ścięgien i wstawek więzadeł, oceniane na podstawie obecności lub braku tkliwości w sześciu miejscach indeksu zapalenia mięśnia Leeds). Indywidualne k omponenty ACR to liczba czułych lub bolesnych stawów, liczba obrzękniętych stawów, globalna ocena aktywności choroby i bólu stawów pacjenta, globalna ocena aktywności choroby przez lekarza, odpowiedzi z kwestionariusza oceny niepełnosprawności (HAQ-DI), poziomów białka C-reaktywnego oraz wskaźnik sedymentacji erytrocytów. Wyniki pomiarów zgłaszane przez pacjentów obejmowały wskaźnik aktywności związanej z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (BASDAI), 30 wersji 2 badań lekarskich 36-elementowych badań krótkookresowych (SF-36), 31, 32 i zapalnych objawów łuszczycy.Wstępnie analizowane podgrupy na podstawie poprzedniej terapii biologicznej przeprowadzono dla kluczowych punktów końcowych skuteczności.
Punkty końcowe bezpieczeństwa obejmowały zdarzenia niepożądane (zakodowane przy użyciu wersji 15.1 Słownika medycznego dla działań regulacyjnych), 35 poważnych zdarzeń niepożądanych (z klasyfikacją ciężkości opartą na Nat ional Cancer Institute Terminology Criteria for Adverse Events [CTCAE], wersja 4.036), niepożądane zdarzenia będące przedmiotem zainteresowania, oceny laboratoryjne, objawy życiowe i przeciwciała przeciwko brodalumabowi.
Analiza statystyczna
Ustaliliśmy, że wielkość próby 156 pacjentów ze stosunkiem losowości 1: 1: zapewni moc ponad 80% przy dwustronnym poziomie istotności 0,05 (jak obliczono przy użyciu testu chi-kwadrat), przy założeniu, że odsetek odpowiedzi ACR 20 wynosi 50% w grupie otrzymującej brodalumab 280 mg i 23% w grupie placebo w 12 tygodniu. Analizy pierwotne przeprowadzono po zakończeniu wszystkich wizyt u pacjentów w 12. tygodniu, a analizy pośrednie wykonano po tym, jak wszyscy pacjenci ukończyli tydzień. 24 i 52 tygodnie. Odpowiedź ACR 20 w 12. tygodniu została przetestowana przy użyciu stratyfikowanego testu Cochran-Mantel-Haenszel pomiędzy grupami brodalumabu i grupą placebo, stratyfikowanymi zgodnie z całkowitą masą ciała i poprzednim otrzymaniem terapii biologicznej. [więcej w: cyprest, pojemność minutowa, pojemność minutowa serca ]

 1. Rita
  11 stycznia 2019

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

 2. Lilianna
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatologia estetyczna kraków[…]

 3. Gas Man
  15 stycznia 2019

  Moja Mama miała tętniaka

 4. Karina
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do żywność ekologiczna[…]

 5. Wiktor
  19 stycznia 2019

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

 6. Mr. Spy
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zabiegi dla mężczyzn[…]

 7. Old Orange Eyes
  23 stycznia 2019

  Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d

Powiązane tematy z artykułem: blanx anty osad cyprest pojemność minutowa